Hopp til innhold
Mennesker samlet rundt gravhaug i skogen
På skogkveld i Gjøvik fortalte Bernt Bjørnstad fra Skogkurs og skogbruksleder i Gjøvik, Ketil Engen, blant annet om hvilke hensyn som må tas til gravhauger og andre kulturminner i henhold til Norsk PEFC Skogstandard. Foto: Lars Ligaarden

PEFC-kveld i Vardal i Gjøvik

Gjøvik Toten skogeierområde og Gjøvik skogeierlag inviterte til PEFC-kveld i Aalstad skog i Vardal onsdag 19. juni. Rundt 40 deltakere fikk en grundig innføring i viktige elementer i skogbrukets miljøstandard.

Bernt Bjørnstad fra Skogkurs, skogbruksleder Ketil Engen og skogeier Johan Aalstad fortalte om de utfordringene i et bestand som snart skal avvirkes. Flere sentrale kravpunkter i standarden kunne konkretiseres gjennom en vandring i området som har mange gravhauger fra 700–900 tallet, våtmark  og bekker.

Mann snakker til en stor gruppe mennesker i skogen.
Det var veldig bra oppmøte på skogkvelden i Vardal. Her forklarer skogbruksleder Ketil Engen om våtmarksområder. Foto: Lars Ligarden

I tillegg fikk de frammøtte se to langhauger formet som båter.  I følge arkeologene er dette graver som er svært sjeldne i innlandet. Totalt er det registrert rundt 30 gravhauger i området.  Gjennomgangen viste at det er fullt mulig å drive et aktivt skogbruk også i slike områder – og samtidig ta nødvendige hensyn til kulturminner.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker, levert av Ola Thune fra «Prestegårdslåven» i nabolaget.  Flere av deltakerne på skogkvelden var interessert i å delta på PEFC-kurs senere i år.  Dette vil bli fulgt opp at Gjøvik Toten skogeierområde.

Skogkveld i Halden

Tidlig i juni, nærmere bestemt torsdag 6. juni, arrangerte Idd Skogeierlag i samarbeid med Glommen Mjøsen Skog skogkveld i Halden med temaet «hvordan planlegge for en bærekraftig framtidsskog».

Fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm, fortalte de nesten 40 fremmøtte om utfordringer for gran, viktigheten av skogvariasjon og behovet for mer furu og markberedning for sikrere foryngelse.

Mennesker samlet i skogen.
Stort oppmøte da Idd skogeierlag inviterte til skogkveld om framtidsskogen. Foto: Simen Løken

Familieskogdag i Hemnes

Lørdag 15. juni arrangerte Høland og Setskog skogeierlag familieskogdag i Hemnes i Aurskog-Høland, hos andelseier Vegard Granerud.

Omtrent 40 deltakere fikk høre om forebyggende arbeid mot skogbrann og skogbrannreserven. Barna fikk også se brannbilen i aksjon på nært hold.

Sverre Holm bidro med faglige innspill om viktigheten av skogkultur og gode diskusjoner rundt tynning.

Jente prøver brannslange.
Spennende å få prøve å spyle med brannslange på familieskogdagen i Hemnes. Foto: Christian Nilssen
Mennesker ved brannbiler.
Brannvesenet stilte med kjøretøy og utstyr og fortalte om hvordan vi kan unngå skogbrann. Foto: Christian Nilssen

Skogkveld i Aremark

Sverre Holm tok også turen til Aremark og Marker Skogeierlag som hadde felles skogkveld hos andelseier Ole Svendsby i Aremark tirsdag 25. juni. Han holdt foredrag om samme tematikk som hos Idd Skogeierlag tidligere i juni.

Det er hyggelig å se at så mange skogeiere og interesserte samles for skogfaglig påfyll og sosialt samvær.

Menn i skogen.
Sommerkveld i skogen med skogeiere i Aremark og Marker Skogeierlag. Foto: Jens Andreas Due
Menn i skogen.
Fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog er god til å dele av sin kunnskap. Foto: Jens Andreas Due