Hopp til innhold

Søndag 12. august fant rundt 150 små og store veien til Gjøstimarka i Snertingdal for å være med på familieskogdag. Tema for dagen var «Skog i et historisk perspektiv». Dagen var et samarbeid mellom Gjøvik skogeierlag og Nedre Snertingdal historiegruppe.

Gammeldags skogsdrift
De fremmøtte fikk demonstrert hele prosessen med skogsdrift slik det var i gamle dager; tradisjonell hogst med øks og svans, barking før tømmeret ble lunnet fram med hest til velteplassen ved Stokkelva, en solid dølahest tok seg av transporten, og ved elva fikk publikum en grundig innføring i hvordan tømmeret ble håndtert før og under fløyting. Det var lokalhistoriker Frank Solbakken fra Snertingdal som fortalte om hvor viktig Stokkelva var som transportåre for tømmer helt fram til 1965.  I toppåret 1917 ble det fløytet ca 35 000 m3 tømmer i elva ned til Mjøsa.


Stor interesse når Harald Gubberud viser frem motorsager i alle varianter. Foto: Lars Ligaarden.

Moderne skogbruk
Det ble også holdt en økt om skogbrukets syklus innenfor moderne skogbruk. Tom Rune Engen demonstrerte hogst med motorsag og fortalte i tillegg om hvordan skog utvikler seg fra planting til hogstmoden alder. Skogeirelagslederen i Gjøvik, Lars Ligaarden, mener det er viktig å lære om både nye og gamle metoder innenfor skogsdrift for å se sammenhengene.

– Alle har et forhold til skog på et eller annet vis, og det er viktig å kjenne fortida om man skal forstå fremtida, sier skogeierlagslederen i Gjøvik Lars Ligaarden.

Utstilling
De frammøtte kunne også studere utstillinger med gammelt og nyere skogsutstyr, bilder fra tidligere tiders skogbruk i Snertingdal og temautstilling fra Mjøsen skog. Kim Andre Skaugerud fra Snertingdal stilte med et utvalg økser fra sin store samling. I tillegg hadde Stein Tore Nygård og Marius Holje med seg flishøvel for hest. Flishøvel er en gammel teknikk for å produsere takflis. Det var nok ikke mange som hadde sett dette før.


Stein Tore Nygård og Marius Holje viste fram hvordan man produserte takflis i gamle dager. Foto: Lars Ligaarden.

Nå ut til mange
Både Gjøvik skogeierlag og Nedre Snertingdal historiegruppe er svært godt fornøyd med dagen og enige om at dette er et godt eksempel på at det er fornuftig å samarbeide om tiltak i lokalmiljøet. Slik mener de at budskapet når ut til en større gruppe. 

– Det ble en svært vellykket dag. Opplegget er et godt bevis på at det går an å samle folk i alle aldre til en både sosial og kunnskapsrik dag i skogen. Samarbeid er noe man bør benytte seg mer av, sier en fornøyd leder i Gjøvik skogeierlag Lars Ligaarden.