Hopp til innhold
Andreas Skolleborg (til høyre), leder i Havass skogeierområde, bød publikum på ei solid rekke foredragsholdere - her med Jörgen Henriksson, administrerende direktør i Vida Skog AB. Foto: Yngve Holth

100 interesserte skogbrukere tok turen til Furulund i Aremark i Østfold 28. februar for å få oppdatering på aktuelle temaer innen næringspolitikk og trelastmarkedet.

Næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog ga nærmere innblikk i debatten om bruk av skog. Han dro linjene bakover i tid, med enorme endringer i skogbruket gjennom de siste 30 årene.

– Likevel er det mange som identifiserer skogbruket med måten man for eksempel plantet på tilbake på 60-tallet, sa Holth.

Han understreket samtidig at skogbruket nå tar nye steg i forbindelse med implementeringen av ny Norsk PEFC Skogstandard.

– Innføring av nye rutiner for å ta vare på vann, arbeidet med å følge opp alle sporskader som oppstår, og utvikling av større variasjon i hogstformer er viktige satsingsområder for skogbruket i dag, sa Holth.

Mennesket i skogøkosystemet

Dersom man skal sammenligne skogene med den tilstanden skogen ville hatt om den ikke blir brukt av mennesker, blir selvsagt inntrykket annerledes. Det er naturlig nok stor forskjell på en skog brukt av mennesker, og skog der naturen er overlatt til seg selv.

– Vi i Glommen Mjøsen Skog mener man må sette inn mennesket i skogøkosystemet. Bærekraft handler om å finne balansen mellom påvirkning av natur og det å skaffe planker og barnebleier til menneskene. Det perspektivet er nå helt fraværende i samfunnsdebatten, sa Holth.

Marius Hauglin fra NIBIO orienterte om utviklingen av den norske skogressursen. Foto: Yngve Holth

Marius Hauglin fra NIBIO gjennomgikk statusen for den norske skogen. Etter 100 år med oppbygging av den norske skogressursen, flater nå oppbyggingen ut. Det er en naturlig utvikling fordi gammel skog er mer utsatt for tørke og skader, og fordi tilveksten går ned ved økende alder. Det er derfor viktig at vi utnytter skogressursen godt.

Avgjørende å utnytte råstoffet godt

Jörgen Henriksson, VD i Vida Skog AB, snakket om utviklingen av sagbrukskonsernet Vida og hvordan det nå er helt avgjørende å utnytte råstoffet godt. Sagbrukene er spesialiserte og retter seg mot spesifikke markeder. Vida greide seg godt økonomisk gjennom 2023.

– Første kvartal 2024 er veldig krevende. Det er betydelig etterspørsel etter fornybare produkter fra skog, men i øyeblikket er byggeaktiviteten lav. Vi håper at prisene nå har bunnet, sa Henriksson.

Han la vekt på at det skandinaviske skogbruket er ekstremt gode til å utnytte skogsråvaren, ved at hele trestammen blir brukt industrielt.

– Vi har en mye høyere utnyttelse av biomassen enn mange andre deler av verden. Framover kommer den europeiske knappheten på skogsråvare til å føre til at man må utnytte råstoffet enda bedre ved å få skapt enda høyere andel av produktene med lengre karbonbinding og som kan gjenvinnes flere ganger før det blir energi, sa Henriksson.

Meget solid oppmøte med om lag 100 personer til stede på Furulund i Aremark.

Lars Grøtta, som er salgsansvarlig for Moelven i Norge, ga et nokså tilsvarende bilde av markedet som Vida. Det er krevende å drive sagbruk akkurat nå.

– Moelven kjøper kortreist tømmer og utnytter tømmeret der det er. Vi må utnytte vårt råstoff best mulig og skape verdier av det, sa Grøtta.

Som eksempel trakk han fram at råstoffet i Solør og i Dalarna er helt forskjellig.

– Det gjør at sagbrukene må henvende seg til forskjellige kunder. De siste årene har vi gått i retning av enda mer sortering og utnytting av råstoff til det kundene skal bruke det til. Kjerneved av furu uten marg til vindusproduksjon er et eksempel på hvor spesialiserte bestillingene er. Den som er best på å tilfredsstille slike behov, vil skape verdier også i framtida, sa Grøtta.

Mer spesialisering blant sagbrukene

Salgssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog tok for seg endringene i tømmermarkedet.

Bortfall av import fra Russland, redusert avvirkning i Mellom-Europa som følge av skader av biller og stormer, samt omlegging til andre treslag og en økt etterspørsel, har ført til høyere tømmerpriser. En økende global befolkning fører til økt forbruk av produkter basert på skogsråvare. Når store land som Canada og Russland blir redusert eller faller ut, får det stor påvirkning på markedet.

– Dette vil føre til mer spesialisering, at sagbrukene må akseptere å skjære tømmer med litt lavere kvalitet, og at det blir kamp om å utnytte råvarene best. Tømmer er en begrenset ressurs der det må skapes verdier for å kunne konkurrere om råstoffet. Og ikke glem at den svake norske og svenske valutaen er det som nå holder dette oppe, sa Bakken.