Hopp til innhold

Organisasjonsavdelingen har to årlig dialogmøter med tillitsvalgte i skogeierområdene. Vår nyvalgte styreleder var raskt ute med ønske om et treff og er i full gang med en turné for å møte alle tillitsvalgte på hjemmebane. Denne kvelden var de tillitsvalgte i Sør-Hedmarken invitert til dialogmøte på Herredsvang Samfunnshus.

– En veldig fin arena for meningsutvekslinger og for å fange opp det som rører seg lokalt i Glommen Mjøsen Skogs vidstrakte geografi – og en gylden anledning for meg til å bli kjent med våre tillitsvalgte i eierorganisasjonen, sier Heidi Hemstad.

Ønsker å bidra til vitalisering av skogeierområdet

At en kveld med finvær i slutten av august er godt egnet til skuronn må vi bare ta til etterretning. Til gjengjeld fikk allmenningenes representanter svært mye oppmerksomhet denne kvelden. Allmenningene har mange oppgaver å ivareta for sine bruksberettigede, de har egne administrasjoner og er blant våre større medlemmer.

Etter eget ønske ble allmenningenes tømmeromsetning i denne geografien tillagt skogeierområdets tømmervolum, og bidrar dermed til at Sør-Hedmarken Skogeierområde har syv representer i årsmøtet.  

– Vi har de samme utfordringene som andre medlemmer, men i større skala. Vi håper at vi kan bidra til å vitalisere skogeierområdet, sier Lars Maagaard i Stange og Romedal Almenninger.

Flere bruksområder i Allma

Endre Jørgensen i Løiten Almenning forteller at administrasjonen drifter eiendommen med formål om størst mulig utbytte for de bruksberettigede. Tømmeret omsettes gjennom Glommen Mjøsen Skog, som også leverer andre tjenester som plantekjøp og abonnement på Allma.

– Glommen Mjøsen Skog er en del av det faglige miljøet og Allma er viktig i planleggingen og registrering av alle skjøtselstiltak, forteller Endre og kommer med et tips til ytterligere forbedring av Allma;

– Vi har ønsker å få lagt veier inn i Allma for å bruke det som et planleggingsverktøy for vedlikehold av vårt omfattende veinett. Vi har store kostnader på veinettet og her trenger vi et godt verktøy.

Lars Maagaard i Stange og Romedal trekker fram søkemulighetene i Allma.

– Det er spesielt verdifullt for en allmenning med mange teiger. Vi har på egenhånd foretatt enkelttre-registrering og har en god database over trær med spesielle kvaliteter rettet mot restaureringsmarkedet og riksantikvaren. Får vi en henvendlese fra disse miljøene kan vi kjapt finne ut om vi kan levere. 

God informasjon til allmennheten

Skogeierområdet er opptatt av allmenhetens reaksjoner på tiltakene som gjøres i skogen. En idé som ble drøftet var å opprette demonstrasjonsfelter hvor vi kan vise effekten av ulike tiltak over en viss tid. En fin ramme rundt skog- og fagdager som også skolene og andre kan benytte.  

– Markberedning er et tiltak som ofte får negativ omtale. Her må vi kommunisere overfor allmenheten både aktivt og klokt. Vi må få fram at skogen i løpet av få år etter inngrepet er i god vekst og at skog i vekst gir miljøgevinster. Ved å etablere demonstrasjonsfelter får vi vist dette i praksis, sier skogeierområdets leder Kristian P. Pandum.