Hopp til innhold

En del av ulveforliket i 2016

– Begrepet «den sør-skandinaviske» ulvestammen var svært sentral da ulven ble reetablert. Om den hadde gjenoppstått hadde den vært svært sjelden og truet. I ulveforliket 2016 var en av vedtakene at den genetiske opprinnelsen til ulven vi nå har i Norge, skulle undersøkes,  sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

Stortinget ba i 2016 om en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Den skandinaviske – det vil si norske og svenske – ulvebestandens opprinnelse, både genetisk og geografisk, samt å spørsmål knyttet til hybridisering mellom ulver og hunder skulle undersøkes.

Norsk-svensk bestand døde ut på 1970-tallet

NTNU fikk dette oppdraget av Klima og Miljødepartementet i 2018 og har nå presentert resultatet i sin rapport. NTNU-rapporten slår fast at: 

1) den ulven vi nå har i Norge er av finsk opprinnelse og

2) den «norske» eller sør-skandinaviske ulvestammen døde ut på 1970-tallet.

– Nå er det vitenskapelig dokumentert at vi er helt i randsonen av en ulvestamme som verken er truet eller sjelden. Politikkens legitimitet øker nok ikke hos de som bærer kostnaden med denne rapporten, sier Gunnar A. Gundersen 

Rapporten leser du her