Hopp til innhold
Bildet viser fra venstre: Adam Johannesson, Øyvind Bjørnstad, Yngve Holth og Erik Olsson.
Fra venstre: Adam Johannesson, Øyvind Bjørnstad, Yngve Holth og Erik Olsson.

Skogbruket er en del av en lang verdikjede fra planting av et ett år gammelt tre til produkter som bygningsplater, planker, tørkerull og møbler i andre enden. Alle ledd i denne kjeden er gjensidig avhengig av hverandre og av hverandres rammevilkår. Glommen Mjøsen Skog er derfor opptatt av å ha god kontakt med næringslivet utover i verdikjeden.

Vestre er en produsent som har hatt en eventyrlig reise de siste årene i markedet for bymøbler. De har bygget et spektakulært produksjonsanlegg under navnet The Plus på Magnor i Eidskog kommune, og har en svært gjennomtenkt holdning til bærekraft og det å strekke seg litt lengre for miljø og samfunn.

– Disse verdiene passer godt sammen med Glommen Mjøsen Skogs verdier om langsiktighet og tilpasning til miljø. Aktuelle temaer under besøket 19. juni var bærekraft, skogskjøtsel, sertifiseringsordninger og markeder for bedriftene, forteller næringspolitisk sjef Yngve Holth, som besøkte Vestre.