Hopp til innhold

AV: Gunnar Aakrann Eek, CFO Glommen Mjøsen Skog SA

 I disse dager utbetales ca 9,5 millioner til andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA. God drift gir rom for fokus på avkastning på andelskapitalen, etterbetaling og bonuser på samhandel.

Vårt samvirkeforetak har lang historikk og tradisjon for å gi høy avkastning på kapitalen som andelseierne har skutt inn. Vi utbetaler en avkastning på andelskapitalen som er klart høyere enn mange andre mulige plasseringer i dagens marked. Det gir dermed også en avkastning i tråd med at man tar risiko som eier. Bare de siste par årene har Mjøsen Skog, Glommen Skog og nå Glommen Mjøsen Skog til sammen delt over 200 millioner med andelseierne. I 2019 avsatte vi 30 mill kr til framtidig etterbetaling.

Vi mener det skal lønne seg å være andelseier i Glommen Mjøsen Skog. Vi driver en stor og kompleks virksomhet som er viktig for våre andelseiere. Effektiv drift og lave driftsresultater gir oss konkurransekraft. Som andelseier i Glommen Mjøsen Skog SA er man med på å utvikle industri og arbeidsplasser i distrikts-Norge. Vi er den aktive og utviklende eier i Moelven Industrier ASA. Verdiskaping sikres for skogeieren gjennom avsetning for råstoffet fra skogen. Det samme gjelder mange tusen arbeidsplasser som stort sett er lokalisert i distriktskommuner.

Moelven skal videreutvikles som et offensivt, innovativt tremekanisk konsern. Vi har lenge vært den toneangivende og dominerende eier i Alvdal Skurlag – et selskap som utvikler seg svært godt. Og vi forsøker oss med innovative, nyskapende grep gjennom Glommen Technology , et selskap som utvikler et produkt som produserer dyrefôr av tømmer.

I sentrum for alt dette står andelseieren. Vi hegner om eiendomsretten som det bærende fundament for andelseierens muligheter til å skape verdier i egen skog. Det er andelskapitalen som er grunnlaget for vår aktivitet. Det er å gi støtte og hjelp til aktiv forvaltning og bærekraftig bruk av skogressursen som er vår kjernevirksomhet. Vi skaper verdier i skogen.

«Alt som kan lages av olje kan lages av tre» er kanskje på veg til å gå fra ønske til virkelighet? Det tror vi i Glommen Mjøsen Skog og da vil vi oppdage at vi ikke har trær nok til at det kan la seg realisere før vi får mer aktive skogeiere og bedre forvaltning av skogen – kort sagt; Vi skaper verdier i skogen !