Hopp til innhold
Nasjonal skogplantedag: Skogselskapet og Glommen Mjøsen Skog i samarbeid om å lære femteklassingene i Innlandet å plante skog i 2021.

Stiftet i 1898

Et jubileum er en god anledning til å både å se på historien og kaste et blikk framover.

– Da Skogselskapet ble stiftet var den norske skogen i krise. Høyt uttak av tømmer over lang tid gjorde det helt nødvendig med tiltak. Århundrer med dimensjonshogst hadde skapt en utarmet skog og «den grønne løgn». Gjenplantingen krevde både mot og hardt arbeid, men skogen vår er i dag i bedre stand enn det som noen gang tidligere er registrert, sier adm.dir. Trygve Enger i Det norske Skogselskap.

– Krisene vi nå står overfor er av et annet format, med både en natur- og klimakrise. Klima­endringer og naturtap er globale problemer. Skogen er helt sentral i disse spørsmålene. Samtidig ser vi, også her hjemme, at skogen er utsatt. Tørkesommeren i 2018, stormen i 2021, og nå i år ekstremnedbør og flom etter Hans og Lille-Hans, viser både hvor sårbare vi er – og at «den nye normalen» utfordrer det som har vært etablert kunnskap om skogforvaltningen, sier Enger.

Skogselskapet har sin rolle i skjæringspunktet mellom klima, miljø, næring og friluftsliv – og jobber kontinuerlig for god dialog og kunnskapsøkning.

Overfor næringen bidrar Skogselskapet som arrangør av fagmessen Hurdagene, utgir fagbladet Norsk Skogbruk og samarbeider med svært mange ulike organisasjoner om aktuelle prosjekter.

Les mer på skogselskapet.no

Skoleskogdag i Øvre Eiker. Foto: Skogselskapet