Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog lanserer nå sitt nye visuelle uttrykk. I forkant av prosessen med å lage ny visuell profil, ble stemningen blant eierne loddet. Tilbakemeldingene var nærmest entydige – vær tro mot historien og husk at dette er to godt innarbeidede merkevarer allerede.

En visuell profil handler om helhetstenkning
I samarbeid med det Hamar-baserte byrået ANTI, startet arbeidet med den visuelle profilen i desember i fjor. En visuell profil har som formål å binde sammen all kommunikasjon, eksternt og internt, til en helhet. Den skal med andre ord speile organisasjonens personlighet og vises i fargebruk, skrifttyper og grafisk uttrykk på alt fra brevark og biler til kontorlokaler og profilartikler – og den skal tåle tidens tann.   

Det endelige kjennemerket
Profilen var nesten landet i februar, med unntak av selve logoen. Kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen hadde idéen om at logoen burde være en kombinasjon mellom råstoffet – (treet) og menneskene – (eierne og ansatte). Siljes kollega, kommunikasjonsrådgiver Merete Haagenrud kom til å tenke på de gamle merkeøksene. Av alle ting hadde «Glommen Salgsforening» et grantre som sitt merke og «Mjøsen Salgsforening» hadde et som lignet et menneske. Der var symbolikken – attpåtil historisk forankret!

økseri.jpg
De gamle merkeøksene til Mjøsen (menneskefiguren) og Glommen (treet) ble brukt til å merke tømmeret før det skulle fløtes nedover vassdragene. Foto: Silje Ludvigsen

Godt mottatt
Byrået fikk i oppgave å kombinere disse to merkene til én logo. Logosymbolet ble forelagt for ansatte, styre og tillitsvalgte og ble svært godt mottatt. 

– Styret er strålende fornøyd med vår nye logo. Det er viktig at logoen gir mening og har historisk forankring, samtidig som den peker framover. Det er også viktig at ansatte og andelseiere kan bære logoen med stolthet. Godt lent på den bunnsolide bedrifts- og kulturhistorisk verdien de to merkeøksene representerer kan vi takke Merete og Silje for vår nye logos tilblivelse, sier styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi håper de som den gang formet disse øksene, ville satt pris på at noe av historien nå blir tatt inn i den moderne tid, som et felles symbol for flere generasjoner stolte skogeiere, sier kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen i Glommen Mjøsen Skog. 

gll.jpgLinjer for framtidens Glommen Mjøsen Skog. Foto: Silje Ludvigsen

Omprofilering på koronapause

Covid-19 setter verden på vent og fordrer en nøktern tilnærming til omprofilering. Men i løpet av 2020 og 2021 skal Glommen Mjøsen Skog skifte drakt til ny logo på alt fra biler, kontorlokaler, arbeidsbekledning og strøartikler.

 

uttak2.JPG

Den visuelle profilen er en kombinasjon av det organiske og tekniske. Utdrag kan du se her:

besk.JPG