Hopp til innhold

Kronikk av Gudmund Nordtun, adm. dir. Glommen Mjøsen Skog

Interessen for å investere grønt er rekordstor meldes det på E24. Internasjonalt strømmer investorene til selskaper som skal finansiere grønne prosjekter. Økningen i det «grønne obligasjonsmarkedet» er på 30% det siste året og er mer enn ti-doblet siden 2012. Bærekraft er på alles lepper, og næringsliv verden over analyserer klimautfordringen og forsøker å finne en grønnere veg inn i framtiden. Vi har bare sett starten på hva dette kan gi oss i form av innovasjoner og nye produkter.

Skogen og skogbruket er kanskje det mest bærekraftige vi har, og det å utvikle skogens råvarer inn i en grønnere framtid er kjernen i hvorfor Glommen og Mjøsen nå har fusjonert. Vi trenger den tyngde og styrke størrelsen gir både for å bli en stemme for Innlandet viktigste ressurs, og for å bygge og utvikle den nødvendige kompetanse skogbruket trenger for å møte en stadig mer krevende verden.

Skogens evne til å binde CO2 bør være velkjent. Alle kjente scenarioer for å forsøke å dempe temperaturstigning som følge av menneskelig aktivitet, inneholder ordene «aktiv forvaltning av skog». For hver kubikkmeter den norske skogen vokser bindes ett og et halvt tonn CO2. Tilveksten i Norge er så stor at den norske skogen er nær å binde halvparten av norske utslipp.

Det er åpenbart viktig å holde skogen i vekst. Landsskogtakseringens tall er tydelige; vi ser nå tegn til at den årlige tilveksten og dermed bindingen av CO2 i norske skoger avtar. Årsaken er at vi hogger langt mindre enn tilveksten, og at det er store arealer med skog som ikke forvaltes aktivt da de ikke er økonomisk drivverdig. Geografien til Glommen Mjøsen Skog er av de mest aktivt forvaltede skogarealene i Norge, og det ønsker vi å videreutvikle. Skogskjøtselsprogrammet EDEL er vår oppskrift på økt tilvekst og bedret skoghelse. Det skal også bidra til fortsatt god lønnsomhet hos våre andelseiere.

Skog og trær må hogges og nye bygges opp. Treet er råvaren inn i flere viktige verdikjeder med høy sysselsetting og verdiskaping som bygg, anlegg, papir og papp. Med det grønne skiftet utvider dette seg. På treforedlingssiden viser Borregaard veg innen bioraffinering. I Glommen Mjøsen Skog tror vi bare vi har sett starten på en interessant framtid.

Skogens og trærnes store fortrinn er at det binder CO2 både når det vokser og når de er avvirket og blitt et produkt. Jo lengre levetid det er på disse produktene, jo lengre bindes CO2..Vikingskip og seterhus er gode historiefortellere om treets unike egenskaper og varighet som bruksprodukt.

Glommen Mjøsen Skog vil være en sentral aktør i å videreutvikle verdikjedene som har treet som fundament. Vi gleder oss over treets renessanse som sentral råvare for Norges utvikling og vi vil være en pådriver for å utvikle dets muligheter videre.