Hopp til innhold

Får du ekstra energi av jobb med mening og stor samfunnsnytte?

I Glommen Mjøsen Skog jobber vi med grønn verdiskaping i skogen hver dag. Vi bidrar til forvaltning av en av naturens viktigste ressurser, og vil være med på å sette premissene for det grønne skiftet. Vårt mål er at skogeiere skal ta valg for skogen sin som bygger verdier og sørger for tilgjengelig fornybart materiale til norsk industri og samfunn.

Vi er et samvirkeforetak eid av 7200 skogeiere i Innlandet og Viken fylker. Våre hovedoppgaver er å skape verdier for skogeierne gjennom bærekraftig skogbruk, tømmeromsetning og arbeid som styrker retten til aktivt å forvalte skogen.

Ivrer du for å inngå i et solid lag og utvikle det videre?

Vår eierorganisasjon er demokratisk organisert gjennom tillitsvalgte i 15 skogeierområder. Lokale tillitsvalgte og styret har en betydelig oppgave i et selskap som er et av Innlandets største.  Vi søker en organisasjonssjef som tar ansvar for drift og videreutvikling av en moderne eierorganisasjon.

Å tilrettelegge for gode møteplasser for eiere og tillitsvalgte er vesentlig for å bygge laget videre. Som organisasjonssjef har du en viktig rolle som bindeledd mellom andelseiere/tillitsvalgte og styre/administrasjon.

Liker du rollen som drivkraft; å få noe til å skje, og se konkrete resultater?

I stillingen ligger spennende muligheter til å sette preg på hvordan organisasjonen kan videreutvikles. Kurs og opplæring av tillitsvalgte er noe vi ønsker å utvikle ytterligere. Å engasjere yngre skogeiere er nødvendig for å bygge opp morgendagens eierorganisasjon. Du må være ambisiøs og offensiv innenfor digitalisering, da dette er en stor del av vår virksomhet. Aktiviteten i eierorganisasjonen har også som mål å rekruttere nye andelseiere. 

Les mer og søk på stillingen her.