Hopp til innhold

Innspillene ble vist som tre minutters filmer på NHOs lansering av Samferdselsløftet 2. mars. Opptakene ble gjort på Vestmo tømmerterminal i Elverum, med Kristina Skamsar bak kamera og adm.dir. Gudmund Nordtun foran kamera.

– Vi er svært glade for at NHO trekker opp viktigheten av transport for næringen vår og Godspakke innlandet i den sammenhengen, sier adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Skogen er en av de næringene vi skal leve av i fremtiden. Ikke minst er skogen en av de viktigste brikkene i klimapuslespillet.

 

 

Næringslivet har behov for rask transport ut av landet 

Glommen Mjøsen er svært opptatt av at Godspakke Innlandet med elektrifisering, tilsvinger og ny Norsenga-terminal innfris raskt.

Området rundt Kongsvinger er sentralt i å få en effektiv «internasjonal godskorridor» som dekker transportbehovet ut og inn av store deler av Norge uten å måtte innom Oslo.

– Tømmer på jernbane er en suksesshistorie og videre utvikling gagner ikke bare Innlandet og skognæringen, men all godstrafikk helt opp til Nord-Norge, sier Gudmund Nordtun.

Fra festtaler til handling

– Transportkostnadene utgjør 20 prosent og er en vesentlig del av kostnadene fra skogen til industrien. Et av tiltakene er å få mer tømmer fra veg og over på bane. Nå venter vi på at ord blir til handling og at investeringene i Godspakke Innlandet blir realisert, sier Gudmund Nordtun.