Hopp til innhold

Båten rommer 65 000 kubikkmeter trelast og består hovedsakelig av konstruksjonsvirke. Sagbrukskonsernet Vida, som har en av de største enkeltleveransene på båten, uttrykket at de er fornøyd med økt etterspørsel av svenske kvalitetsvarer i det nord-amerikanske markedet.

– Glommen Mjøsen Skog er tilfreds med at Vida, som en våre kunder, ser muligheter i et internasjonalt trelastmarked, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.