Hopp til innhold

Rett før jul solgte Glommen Mjøsen Skog 12 prosent av aksjene til Kommunal landspensjonskasse (KLP). I henhold til aksjonæravtalen har de andre aksjonærene i Moelven Industrier forkjøpsrett på aksjene. Dette har Viken Skog nå sendt melding om at de benytter seg av. 

-Vi var klar over at dette var ett av to utfall. Nå går vi videre med denne avklaringen og fortsetter samarbeidet med Viken Skog om eierskapet i Moelven, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

KLP har tidligere uttalt at for dem var det viktig å lete etter investeringer som kan bidra til framtidsrettet næringsutvikling lokalt og regionalt, og at Moelven er et godt eksempel på et veldrevet selskap med spennende utviklingsmuligheter.

-Vi syntes det hadde vært bra å få inn KLP som langsiktig og solid eier i Moelven sammen med skogeierne. Interessen fra KLP og avtalen vår viste med all tydelighet at investering i grønn næring er attraktivt, sier Hemstad.

Viken Skog overtar aksjene til en verdi av 290 millioner kroner på samme vilkår som Glommen Mjøsen Skogs avtale med KLP.

-Verdiutviklingen på aksjen de siste 12 månedene er vi fornøyd med. At Viken Skog nå ønsker å kjøpe flere aksjer, mener vi bekrefter at Moelven er et attraktivt investeringsobjekt, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

-Viken Skog kjenner Moelven-konsernet godt og nå ser vi framover mot å videreutvikle et sterkt, framtidsrettet Moelven sammen med dem, sier Nordtun.

 

Etter salget har Glommen Mjøsen Skog en eierandel i Moelven på rett i underkant av 67 prosent og er fortsatt største eier. Viken Skog får en eierandel på drøyt 32 prosent.