Hopp til innhold
Heidi Hemstad
Styreleder i Glommen Mjøsen Skog, Heidi Hemstad. Foto: Silje Ludvigsen

På kvinnedagen tenker Heidi Hemstad på at det nok ikke alltid har vært like lett for kvinner å få eller ta en plass i skogbruket.

– Jeg vil sende en ekstra hilsen til alle kvinnelige skogpionerer, slik som Merete Furuberg, som har gått foran og lagd rom for oss som kom etter, sier Hemstad.

Undersøkelse viste store kjønnsforskjeller

I 2021 avdekket forskningsprosjektet Skogen – en arbeidsplass for alle? at det fortsatt er store kjønnsforskjeller i norsk skogbruk. Glommen Mjøsen Skog var prosjekteier og forskningen ble ledet av Høgskolen i Innlandet.

Det kom blant annet fram at én av tre kvinner i skogbruket oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. 11 prosent oppgir at de har blitt utsatt for sjikane. En betydelig andel av kvinnene mener at menn får fordeler på arbeidsplassen i form av status, lønn og internrekruttering, mens de fleste menn mener at det er likebehandling.

Kurs for trivsel og likebehandling

Basert på forskningsfunnene, kom prosjektgruppa fram til at bevisstgjøring om holdninger og væremåte kan bidra til bedre trivsel og likebehandling. De utarbeidet derfor et kursopplegg, som Glommen Mjøsen Skog har testet ut.

På kvinnedagen har Høgskolen i Innlandet spurt HR-leder i Glommen Mjøsen Skog, Silje Ludvigsen, hva selskapet nå gjør med kunnskapen fra undersøkelsen og erfaringene fra kursopplegget.

Les saken på Høgskolen i Innlandets nettsider

– Det var kjempeverdifullt å få være med på dette for oss. Evalueringen etter kurset var ganske klar på at folk opplevde kursserien som svært relevant og viktig for å sette i gang tanker som hver enkelt ønsket å bringe videre inn i arbeidshverdagen. I høst var kultur og holdninger et sentralt tema på vår store strategisamling for alle medarbeidere. I vinter har vi jobbet fram det vi kaller våre kulturbyggeklosser, som vi kommer til å lansere denne våren, forteller Ludvigsen.

Silje Ludvigsen
– Glommen Mjøsen Skog har fått en mye større bevissthet rundt både hva som er en god kultur og hvordan vi kan legge til rette for mange typer mangfold, sier HR-leder Silje Ludvigsen. Foto: SMFB Dinamo

– Skogbruket trenger mangfold

Glommen Mjøsen Skog har også iverksatt en ny HR-strategi, hvor kultur nå er definert som et hovedsatsningsområde, i tillegg til ledelse og kompetanse.

– Og i den årlige medarbeiderundersøkelsen stiller vi nå konkrete spørsmål om mangfold, trakassering og sjikane, sier Ludvigsen om hvordan forskningsprosjektet selskapet tok initiativ til nå følges opp.

– Skogbruk har tradisjonelt vært forbundet med maskulinitet og muskelstyrke, men i det moderne skogbruket er det selvsagt ingen grunn til at kvinner ikke skal ha samme evner som menn til å utføre en god jobb, sier Hanne K. Sjølie som er førsteamanuensis ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet og har ledet forskningsprosjektet. Hun understreker betydningen av at også skogbruket, som alle bransjer, trenger et mangfold av kompetanse og mennesketyper, og bør speile samfunnet de er en dal av.

– Vi erfarer at skogbruksnæringen har tatt kunnskap fra dette prosjektet til seg. Vi har fått tilbakemeldinger på at det har vært en nyttig øyeåpner. Men det er komplekse problemstillinger, og det krever innsats, vilje og tid å endre strukturer og kultur, sier hun.

– Må være gode forbilder

Heidi Hemstad mener det er viktig å fortsette arbeidet som kvinnelige pioneerer i skogbruket la grunnlag for.

– Ved at vi alle bidrar litt i vår tid, og forsøker være gode forbilder så viser vi vei videre framover, sier Hemstad.

– I anledning dagen vil jeg gi alle som jobber for mangfold og inkludering i skognæringa, uavhenging av eget kjønn, en ekstra hilsen og takk for sitt engasjement, sier Hemstad.