Hopp til innhold

20230323_192049.jpg
Jonas Ottesen (fremst) skapte en god diskusjon om lokale aktiviteter i Midt-Gudbrandsdalen skogeierområde.  

– På andelseiermøtene får vi også diskutert mange andre temaer som er viktige for oss som skogeiere, sier Jonas Ottesen, leder i Midt-Gudbrandsdalen skogeierområde.

I løpet av to uker er det 15 andelseiermøter i Glommen Mjøsen Skogs store område – fra Ørje (Marker) i Viken i sør til Heidal (Sel) og Brydalen (Tynset) i nord.

Tirsdag 21., onsdag 22. og torsdag 23. mars ble de sju første gjennomført, med gode diskusjoner og positivt engasjement.

Viktig arena

Organisasjonssjef Ivar Stuve understreker betydningen av denne arenaen, hvor andelseierne møter representanter fra Glommen Mjøsen Skogs styre og fra administrasjon.

– Vi opplever et solid engasjement på disse møtene. Jeg var med på møtet for Sør-Hedmarken i Løten, og fikk konkrete tilbakemeldinger om kursing i ny PEFC Skogstandard. Og så var det nysgjerrighet på den omfattende bærekraftsrapporten som vi nettopp har lagt fram, sier Stuve.

Flest deltakere hittil var det i Havass, med 40. Her deltok styreleder Heidi Hemstad og salgssjef tømmer Håkon Bakken.

– Solid oppmøte, og veldig god interesse for det vi gjennomgikk. Skogeierne var opptatt av å øke kompetansen. Dette gjaldt for eksempel innen biologisk mangfold, pluss at vi fikk konkrete forslag om kurstilbud for unge eller potensielle skogeiere, forteller Hemstad.

Heidal Nord-Gudbrandsdalen 3.jpgStyremedlem Sigrid Bergseng (til høyre) møtte en stor og lydhør forsamling i Heidal i Nord-Gudbrandsdalen. Foto: Gunnar Aakrann Eek

I Nord-Gudbrandsdalen var det rekordoppmøte, og også der enstemmig tilslutning til styrets forslag overfor årsmøtet om disponering av årets resultat.

Nivået på etterbetaling til skogeierne som har samhandlet med Glommen Mjøsen Skog er i år rekordhøyt. Til årsmøtet er det foreslått at eierne får etterbetalt 55 kroner per kubikk tømmer de har omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog i løpet av 2022, noe det gjennomgående er stor tilfredshet med.

– Glommen Mjøsen Skog er godt rustet til å videre levere på hovedoppgaven vår – som er å dekkes skogeiernes behov for avsetning av tømmer og tjenester i skogen. Det skal vi ha stort fokus på, samtidig som vi skal videreutvikle oss. I 2022 ble det lagt en strategi for det, og nå skal vi sette planer ut i livet, vektla styremedlem Sigrid Bergseng, som holdt hovedforedraget på møtet i Heidal i Nord-Gudbrandsdalen.

20230323_211522.jpgOla Løkken holdt foredrag om tømmermarkedet, og fikk samtidig nyttige tilbakemeldinger på jobben han og skogbruksleder-kollegene gjør i et stort distrikt i Nord-Gudbrandsdalen.

På møtet i Midt-Gudbrandsdalen var det fokus på lokale saker, samt at det ble lagt planer for aktiviteter for skogeierne i området. Områdeleder Jonas Ottesen fikk med seg flere ideer og tilbakemeldinger for å få til fagdag eller tur i løpet av forsommeren.

Skogbruksleder Ola Løkken redegjorde for tømmermarkedet og hvordan utsiktene er framover. Han deltok også på møtet for Nord-Gudbrandsdal i Heidal to dager før:

– Disse møtene er veldig nyttige. Vi benytter anledningen til å få signaler på jobben vi gjør. Det er artig at det er så mange engasjerte folk – de sitter ikke bare og hører, de gir oss mange verdifulle tilbakemeldinger. Alt i alt veldig positivt! sier Løkken.

Følgende møter gjenstår – møt opp!: 

Lørdag 25.mars Nord-Østerdal  Stentak i Brydalslia (utendørs)
     
Mandag 27. mars  Solør Våler NAF trafikksenter
  Gjøvik-Toten  Rambekk Gård Gjøvik
Tirsdag 28. mars  Sør-Østerdal GMs Elverums kontor
  Eidsvoll  Fløygir – Feiring
Onsdag 29. mars Trysilvassdraget Trysil Hotell
  Ringsaker  Tingvang gjestehus Moelv
Torsdag 30. mars  Vinger og Odal Vinger Hotel

Med unntak av Nord-Østerdal-møtet, er starter alle møtene kl 19. Møtet i Nord-Østerdal er kl 12. 

20230323_192034.jpgAnne Mæhlum er ansattvalgt representant i Glommen Mjøsen Skogs styre, og holdt hovedinnlegget på møtet i Midt-Gudbrandsdalen.