Hopp til innhold
Yngve Holth (til høyre), næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, i skogdebatt med Bjørn Lauritzen, styremedlem i Norsk Bioenergiforening (Nobio), Bjart Holtsmark, tidligere forsker i Statistisk Sentralbyrå og Håvard Åsli, daglig leder og grunnlegger av Fossagrim.

Det er stor interesse for skog og skogbruk for tida, med mange ulike innfallsvinkler. Vi i Glommen Mjøsen Skog stiller gjerne i debatter, for å belyse ulike sider ved skog, skogbruk og verdikjeden for skog og tre.

Sist ut var en debatt hos fagforeningen Tekna, hvor panelet besto av Bjørn Lauritzen, styremedlem i Norsk Bioenergiforening (Nobio), Bjart Holtsmark, tidligere forsker i Statistisk Sentralbyrå og Håvard Åsli, daglig leder og grunnlegger av Fossagrim, i tillegg til Holth.

I denne debatten fikk bioenergi et overraskende sterkt fokus.

Innledningsvis tok Yngve Holth fram det globale perspektivet med verdens behov for fornybare produkter til en voksende befolkning som har passert 8 milliarder.

Miljøsertifisert skogbruk

Han fortalte at norsk skogbruk har tatt voldsomme steg de siste 25 årene, og at det tas en rekke miljøhensyn i tråd med en nylig innskjerpet sertifiseringsordning. Skogbruket blir kontrollert av uavhengige revisorer på etterfølgelsen av Norsk PEFC Skogstandard, som trådte i kraft i fjor.

– Samfunnet trenger bærekraftige produkter som kommer fra gjenvinnbare kilder som er en del av karbonets kretsløp. Vi forbrukere vil ha melkekartonger, pappkrus, bleier og planker å bygge hus av. Hvis vi ikke skal hente råstoffet fra skogen, må vi finne et annet råstoff. Det grønne skiftet er å fortsette å bruke skogens produkter, sa Holth, og tok dermed tak i tittelen for kveldens debatt: Skogens rolle i det grønne skiftet.

Vi hogger ikke tømmer til energiformål. Energiproduksjonen som kommer ut av tømmerstokken er utelukkende fra sidestrømmer og sluttprodukter etter resirkulering, fastslo Yngve Holth.

Når det gjelder bioenergi, var det viktig å slå fast at det i Norge ikke foregår kommersiell hogst med bioenergi som formål.

– Her er det ingen hogstmaskiner som reiser ut for å hente virke til forbrenning. Vi hogger ikke tømmer til energiformål. Energiproduksjonen som kommer ut av tømmerstokken er utelukkende fra sidestrømmer og sluttprodukter etter resirkulering, sa Holth.

Temaet kom opp gjennom en bekymring fra Bjart Holtsmarks side om samfunnets energibehov skaper et press på skogen.

Fullkomne verdikjeder som utnytter råstoffet

Holth forklarte grundig videre:

– Formålet med skogbruk er å produsere mest mulig sagtømmer til byggematerialer. Men vi kan ikke bare hogge de to nederste stokkene på treet, og la toppen stå. Og vi kan heller ikke fornekte at treet er rundt og plankene er firkantet. Dermed blir det mange prosent av treet som vi ikke kan lage planker av. For å ta vare på dette råstoffet, har vi fullkomne verdikjeder. Massevirket går inn til videre foredling som vi lager andre produkter av, slik som papp og papir. Dette er produkter som har kortere levetid, men som har høy resirkuleringsgrad, og til slutt kan de bli til energi, sa Holth.

Du kan se debatten her: https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/miljo-og-biovitenskap/bio-og-klimabloggen/skogens-rolle-i-det-gronne-skiftet/

Panelet med programleder Hans Borchsenius, sekretær i TEKNA Oslo avdelings faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM).