Hopp til innhold

Moelven sendte mandag ut pressemelding om status etter tredje kvartal, og med vurderinger for den kommende perioden.

Som det framgår av pressemeldingen, omsatte konsernet for 3116 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang på 835 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Driftsresultatet i tredje kvartal endte på 229 millioner, mot 1143 millioner i tredje kvartal i fjor.

Fra sterk etterspørsel internasjonalt tidligere i år, hersker det nå en langt mer avventende holdning i det internasjonale markedet for trevarer. Samtidig er forbrukermarkedet i Skandinavia preget av svak etterspørsel for produktene som går via byggevarehandelen. 

For Moelven har strømkostnadene økt dramatisk, og i fjerde kvartal ligger spotprognosen mer enn NOK 135 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Dette utgjør over NOK 2,5 millioner mer for hver produksjonsdag. 

Moelven reduserer produksjonen

– Kontrastene fra fjoråret er store. Nå er det lavere etterspørsel, lagernivåene øker, og med de økte kostnadene så framtvinger dette helt andre tiltak, forklarer Kristiansen. 

Moelven varsler at reduksjonen i produksjonen vil komme raskt, det vil si nå i fjerde kvartal.

– Dessverre ser vi oss nødt til å dra ned deler av produksjonen på sagbrukene og høvleriene våre. For noen av enhetene kan det bli opp mot 20 prosent reduksjon. Dette krever kostnadstilpasninger. Vi vil bruke deler av den ledige kapasiteten til kompetanseutvikling og andre oppgaver, sier Kristiansen.

Fokus over på massevirke

Dette har stor påvirkning på leveransene som Glommen Mjøsen skal gjøre fra skogen.

Salgssjef Håkon Bakken gjør følgende vurderinger:

– Redusert avsetning av sagtømmer på grunn av manglende etterspørsel av trelast vil nok ramme hele sagbruksnæringen. Kort fortalt vil kommende vinter gi en markant reduksjon i avsetning av sagtømmer, sier Bakken.

Samtidig er det sterk etterspørsel av massevirke.

– Denne etterspørselen blir ytterligere forsterket av redusert produksjon hos sagbrukene utover vinteren. Tross alt går 30 prosent av sagtømmervolumet videre som celluloseflis til treforedlingsindustrien, sier Bakken.

Det er for så vidt enkelt og innlysende hvordan skogbruket må tilpasse seg, men samtidig svært krevende, understreker Bakken.

– Det må bli sterkt fokus på tynning og sluttavvirkning av skog med høy massevirkeandel. Tynning og slutthogst av skog med lav kvalitet vil også bli det lønnsomme for skogeier i vinter, med stigende massevirkepriser og reduserte sagtømmerpriser, sier Håkon Bakken.