Hopp til innhold
Bildekollasj med bilde fra Moelven Industrier og portretfoto av Heidi Hemstad.
- Konklusjonen er særdeles viktig for at vi framover kan fortsette å videreutvikle og bruke tre i ulike byggverk og konstruksjoner som erstatning for ikke-fornybare materialer, sier Heidi Hemstad. Foto: Moelven Industrier og Silje Ludvigsen

Rapporten er tydelig på at limtreet som er produsert og montert av Moelven Limtre ikke hadde noe med årsaken til kollapsen å gjøre.

– Dette er selvsagt svært viktig for Moelven Limtre og hele Moelven-konsernet. Men det er også særdeles viktig for at vi framover kan fortsette å videreutvikle og bruke tre i ulike byggverk og konstruksjoner som erstatning for ikke-fornybare materialer. Bruk av skogressursene er helt avgjørende for å nå klimamålene våre og for å få fart på det grønne skiftet, sier Hemstad.

Administrerende direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS uttaler i en pressemelding fra Moelven Industrier at konklusjonen fra Havarikommisjonen er både etterlengtet og som forventet.

– Treverket og vårt limtre er frikjent. Det er ikke funnet noe feil med våre leveranser til Tretten bru, sier Abrahamsen i Moelven Limtre AS.

Underdimensjonert

Havarikommisjonen peker på at fagverksbrua var dimensjonert etter en tidligere norsk standard, der blokkutriving ikke var hensyntatt. Konsekvensen av dette er at en forbindelse til en diagonal bare var dimensjonert til å tåle halvparten av det den skulle. Hadde fagverksbrua blitt beregnet etter den europeiske standarden for trekonstruksjoner som kom i 2004, ville man kontrollert for blokkutriving, og dimensjonert annerledes.

Moelven Limtre AS har produsert og montert limtre til Tretten bru etter bestilling fra Statens Vegvesens entreprenør Contexo. Moelven Limtre har ikke hatt ansvar for dimensjonering eller prosjektering av Tretten bru. Det har skjedd i leddene før bestilling kom til Moelven.

Framtiden bygges i tre

Moelven Limtre har hatt dialog med Statens havarikommisjon under granskningen, og har bidratt med ekspertise og dokumentasjon når den har blitt etterspurt.

– Vi har forståelse for at det har tatt tid å granske en slik hendelse som dette. Nå er vi klare for å se framover og fortsette å bygge en bærekraftig framtid i tre – slik vi alltid har trodd på, sier Abrahamsen.