Hopp til innhold

Før påske ble det arrangert skogdag med tema skogsbilvei i Hunderskogvegen i Øyer. Der er skogeierne godt i gang med å bygge ny vei. De fremmøtte fikk gode tips og godt innblikk i hva som skal til for å gjennomføre et skogsbilveiprosjekt.

Strengere krav
Veiplanlegger Erik Gjerstadberget i Mjøsen Skog har fulgt opp prosjektet i Hunderskogveien. Avkjørselen er utvidet betydelig, og veien er grøftet opp og grovplanert. Det er sprengt ut ca 2000 m3 fjell som er kjørt ut som bærelag, og stikkrenner ble lagt rett før påske. Resten skal bygges ferdig til sommeren da det blant annet skal støpes ei ny bru med ca 2 meter spenn.

– Gamle skogsbilveier har gjerne behov for en del vedlikehold. Ofte må de bygges opp helt på nytt for å imøtekomme dagens krav til skogsbilveier. Tømmerdriftene har blitt større og større, samtidig som avvirkningen i dag foregår hele året. Gamle skogsbilveier er ikke bygd for transport i barmarksesongen. De er ofte for smale og har får dårlig kurvatur for å takle dagens tømmervogntog på 24 meter og 60 tonn. Hunderskogvegen i Øyer er et typisk eksempel på en gammel vei som må rustes opp for å sikre adkomsten til skogen, sier Gjerstadberget.

 
Erik Gjerstadberget er veiplanlegger i Mjøsen Skog. Foto: Kristina Skamsar

Bidrar til god forvaltning av skogen
Dag Høiholdt-Vågsnes var en av mange skogeiere som møtte opp på skogdagen. Han har selv hatt et veiprosjekt og ser stor verdi av en god skogsbilvei.

– Uten gode skogsbilveier får vi ikke forvaltet skogen bra. Vi får ikke ut tømmeret og høstet avkastningen av skogen. Det er negativt for meg som skogeier og for samfunnet, sier Høiholdt-Vågsnes.


Skogeier Dag Høiholdt-Vågsnes er svært fornøyd med Mjøsen Skog sin veiplanlegger. Foto: Kristina Skamsar

Kostnader
Dag Høiholdt-Vågsnes sier videre at det heller ikke koster så mye som man tror.

– Det er nokså stor forskjell på hvor mye man må ut med når skogsbilveien lages eller oppgraderes til hva den faktisk koster når hele tiltaket er ferdig, fordi man har kanskje skogfond med midler, og ofte er det tilskudd å få, sier Høiholdt-Vågsnes. 

Film
Mjøsen Skog har laget film fra skogdagen. Her ser du filmen:

 Dronefoto i filmen: Even Hoffart