Hopp til innhold

HUSK frister for tilskudd til planting

1.september:

Frist for ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 -for skogeiere (1,5 kr per plante) Mer info her. 

 

1.september / 7. november

Frist for «tilskudd til tettere planting». Mer info her

 

Slik går du fram:

Når faktura er sendt fra Glommen Mjøsen Skog vil skogeier finne faktura med nødvendig info og kart digitalt ved å logge inn på skogfondskonto via www.landbruksdirektoratet.no under Skogbruk – Skogfond.

Her ligger faktura, kart (kun der Glommen Mjøsen Skog har utført planting) og annen obligatorisk informasjon klart for skogeier. 

Det eneste skogeier trenger å gjøre er å hente tiltaket, krysse av for at man ønsker eventuelt tilskudd, velge betalingsmottaker og trykke ‘send til kommunen’.

Hvis skogeier ikke bruker skogfond på nett, kan skogbrukssjefen hente det elektroniske tiltaket (faktura og kartflater) fra Glommen Mjøsen Skog og fylle ut refusjonskravet fra kommunen sitt system.

I disse tilfellene må skogeier melde fra til skogbrukssjef. Faktura fra Glommen Mjøsen Skog kan også leveres på e-post eller papir til kommunen.

Faktura fra Glommen Mjøsen Skog er godkjent som søknadsskjema, forutsatt at skogeier krysser av for at det søkes om tilskudd, signerer og leverer denne til skogbruksansvarlig i kommunen.