Hopp til innhold

Tekst og foto: Dag Skjølås, Norges Skogeierforbund

Tømmervogntog er blant de mest vegvennlige kjøretøy som går på norske veger, og 9-akslede vogntog vil være enda mer vegvennlige enn dagens 7-akslede vogntog. Dette er bekreftet av Statens vegvesenss seksjon for vegteknologi som sier at bruk av 9-akslede vogntog med 60 tonn sannsynligvis vil gi mindre slitasje enn bruk av 7-akslede vogntog med 50 tonn.

Forsøk som ble gjennomført på Finnskogen høsten 2020 viste også mindre slitasje (oppsprekking av asfalten) der det ble kjørt 9-akslede vogntog med 74 tonn enn der det ble kjørt 7-akslede vogntog med 60 tonn. Dette har nok med utformingen av kjøretøyene å gjøre.

Teleløsning

Det som framstår som mest usikkert knyttet til vegslitasje fra vogntog med flere aksler, er hva som skjer i teleløsningen.

Teleløsning.jpg

I den perioden hvor den øverste delen av vegen er i ferd med å tine og hvor det fortsatt er frost lenger ned, vil det være mye vann i vegkroppen. I denne perioden vil vegen være utsatt.

Når det gjelder sammenligningen mellom 7-akslede og 9-akslede vogntog, vil 9-akslede vogntog da ha den ulempen at de har flere aksler, men den fordelen at aksellastene er lavere. Hva som har størst betydning, håper vi å få mer svar på i et nytt belastningsforsøk som skal gjennomføres på Finnskogen våren 2021.

I teleløsningen er det uansett viktig å unngå at flere vogntog kjører tett etter hverandre. Det vil kunne gi pumpeeffekt og økt spordannelse.  

Bruer

For bruer vil totalvekt få betydning når spennet overstiger ca 10 meter. Problemene i 74-tonnsprosjektet er stort sett knyttet til fylkesvegbruer over de store elvene som Glomma, Flisa og noen flere, samt noen kommunale bruer.

Siden de fleste bruene på skogsbilvegnettet er kortere enn 10 meter, vil de aller fleste skogsvegbruer som kan tillates for 60 tonn også tåle 74 tonn.

Stange_040713 014.JPG

Foto: Tore Holaker 

Tore Holaker som har gjennomført en kontroll av bruer på skogvegnettet i Hedmark, konkluderer med at problemene her ikke er knyttet til totalvekt, men til aksellast. Spørsmålet er hvilke bruer som kan tillates for 10 tonns aksellast.

 

FAKTA:
Forsøk gjennomført av STATENS VEGVESEN OG SVENSKE SKOGFORSK viser at i motsetning til det mange tror, har ikke totalvekt noen direkte betydning for slitasjen på vegnettet. Det som er viktig for vegslitasje, er trykket mellom kjøretøyet og vegen. Derfor er det gunstig å bruke vogntog med mange aksler og mange hjul. Spesielt stor betydning har det at kjøretøyene er utstyrt med tvilling-monterte hjul på tilhengeren. I tillegg er det viktig at aksellastene holdes nede. 

Les mer om Statens vegvesens 74 tonns forsøk 

På side 66 i Statens vegvesens Lærebok om vegteknologi leser du mer om akseltrykk og vegslitasje 

Skogforsk: Sliter tyngre lastbilar mer på vägen?