Hopp til innhold
Grue-ordfører Rune Grenberg, leder Sigbjørn Gjelsvik i Stortingets transportkomité, næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog og rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund på Sandstad bru ved Kirkenær i Grue kommune. Foto: Tor Peder Lohne.

Holth deltok på møtet i Grue i Innlandet der nyheten ble sluppet av Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som er leder av Stortingets transportkomité.

– Vi ønsker å legge til rette for effektivisering av tømmertransporten og styrking av skognæringen, og da er det viktig å fjerne de største flaskehalsene, sier Gjelsvik.

Temamøtet torsdag tok for seg bruenes betydning for effektiv tømmertransport. Møtet ble avsluttet på Sandstad bru ved Kirkenær. Der presenterte Gjelsvik nyheten om at regjeringen vil øremerke 480 millioner kroner til bruer på fylkesvegnettet i perioden 2025-2036.

– Vi må fornye infrastrukturen slik at lokal industri kan bedre sin konkurranseevne og øke verdiskapingen, sier han.

Gode bruer er avgjørende for effektiv transport

Tømmertransporten er i endring, og nye kjøretøy med flere aksler legger forholdene til rette for mer effektiv transport. En del gamle bruer er ikke bygd for dagens kjøretøy med 60 eller 74 tonn totalvekt. Sandstad bru som ble åpnet i 1905, tåler bare 50 tonn.

Yngve Holth påpeker at det er god klimapolitikk å fjerne disse flaskehalsene.

– Når vi kan utnytte kapasiteten på tømmervogntogene, minimerer vi antall transporter, og vi får lavere klimautslipp, kommenterer Holth.

Rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund har ansvar for transport og skogsbilveger i skogeiersamvirket nasjonalt, og er glad for at bruprogrammet videreføres med øremerkede midler.

–  Det er veldig bra at regjeringen ønsker å doble de årlige rammene. Mange av bruene på fylkesvegnettet er gamle, og derfor er det stort behov for å øke innsatsen på dette området, sier Skjølaas.

50 tonn totalvekt innebærer lite effektiv tømmertransport, forklarer Dag Skjølaas til Sigbjørn Gjelsvik (til venstre med ryggen til). Foto: Yngve Holth

Skognæringen ønsker ny bru mellom Flisa og Kongsvinger

Bruer som bare tåler 50 tonn totalvekt er flaskehalser både for tømmervogntog og modulvogntog. Det er svært viktig for skognæringen å få en effektiv Glomma-kryssing i området Kirkenær-Brandval.

– For Bergene Holm er Sandstad og Brandval bruer kostnadsdrivende flaskehalser som svekker konkurranseevnen mot svenske sagbruk. Det øker også klimafotavtrykket da tømmervogntogene har lavere nyttelast enn veiene for øvrig er dimensjonert for. Norsk skogbasert industri trenger konkurransedyktige rammevilkår for å kunne skape verdier i Norge basert på norsk råstoff, sier fabrikkdirektør Arne Inngard Melby i Bergene Holm AS.