Hopp til innhold

Villsvinprosjektet ønsker at grunneiere i Stange kommune samarbeider, og blant annet lar elgjaktlag også få jakte på villsvin i kampen mot den uønskede fremmedarten, skriver Stangeavisa.

– Å åpne for at elgjegerne kan jakte villsvin og at villsvin legges inn som en del av elgjaktsamarbeidet vil mange steder være svært fornuftig, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

– Villsvinprosjektet er et samarbeid med mål om å nå myndighetenes mål innenfor de rammene som alt annet vilt forvaltes under. Det er grunneiers rettighet. Det er derfor viktig at man samarbeider lokalt om fornuftige forvaltningsvald for villsvin, sier Gundersen.

FAKTA: Villsvinprosjektet 
Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Norskog og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (nå Utmarksfovaltningen AS) startet høsten 2019 Villsvinprosjektet.