Hopp til innhold

Villsvin har etablert seg i indre deler av Østfold, Akershus og Hedmark hvor det anslås at det i dag er om lag 1000 villsvin.

I Sverige felles det 115 000 villsvin per år og bestanden er økende. Uten effektive tiltak er det fra eksperthold anslått at bestanden i Norge vil øke markant fremover.

Glommen Mjøsen Skog følger i samarbeid med Norskog, Norges Bondelag og Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold opp den vedtatte handlingsplanen mot villsvin med et nytt villsvinseminar:

«Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge»

– seminar med grunneiere og andre interessenter

Sted: Bøndernes Hus, Goggestredet 12, 2219 Brandval

Målgruppe: Grunneiere og offentlig forvaltning innenfor de områdene villsvinet finnes.

Dato: Torsdag 6. februar klokken 18.00 – 21.00.