Hopp til innhold
Karoline Beathe Kjos-Nordli.
Karoline Beathe Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog fikk oppgaven med å lage en veileder for bærekraftsrapportering for bedrifter i skog- og treindustrien. Foto: Klaus Martin Holtgaard

På oppdrag fra næringsklyngen Norwegian Wood Cluster har hun de siste månedene jobbet med å lage et dokument som skal gjøre det lettere for medlemsbedriftene å komme i gang med å rapportere på hva de gjør i forhold til bærekraft. Men nøyaktig hva bør bedriftene ta med i sine rapporter?

– Kort fortalt går det ut på å forstå EUs krav til rapportering av bærekraftsinformasjon, og prøve å overføre det til norske bedrifter innen skog og tre, forteller Kjos-Nordli.

Arbeidet er del av prosjektet Finans og bærekraft i det store prosjektet SirkTRE.

Første bærekraftsansvarlig innen skognæringen

Karoline Beathe Kjos-Nordli er den første som jobber fulltid med bærekraft blant bedriftene i skognæringen. Hun utarbeidet den første bærekraftsrapporten til Glommen Mjøsen Skog i 2021.

Les mer om Glommen Mjøsen Skogs bærekraftsarbeid.

På industrisiden er det også bare de største aktørene som har rene bærekraftsansvarlige. Rune F. Andersen er bærekraftsdirektør i Moelven-konsernet, og har gitt Kjos-Nordli innspill fra treindustrien til arbeidet med veilederen.

Målet er at grunnlaget hun nå har utarbeidet skal komme alle bedriftene til gode, både innen skog- og treindustrien.

– Veilederen skal gjøre det lettere å starte og rapportere på bærekraft, slik at også bedrifter med lite ressurser kan levere til EUs forventninger, sier Kjos-Nordli.

– Gjør regelverk forståelig

Sist uke presenterte hun arbeidet på en workshop for Norwegian Wood Cluster på Mjøstårnet i Brumunddal. Leder for Finans og bærekraft-prosjektet, Berit Sannes, var svært fornøyd med det hun fikk se.

Berit Sanness, Karoline Beathe Kjos-Nordli og Rune F. Andersen.
Leder for Norwegian Wood Cluster, Berit Sanness, takker bærekraftsansvarlig Karoline Beathe Kjos-Nordli i Glommen Mjøsen Skog og bærekraftsdirektør Rune F. Andersen i Moelven Industrier for at de deler sin kompetanse og erfaring med de andre bedriftene i klyngen. Foto: Mari Blokhus Nordtun / Norwegian Wood Cluster

– Karoline har evnet å lage en strukturert og tilgjengelig oversikt over regelverk og rammer som bedriftene må forholde seg til for å levere på EUs fremtidige krav på bærekraft. Dette er kompliserte saker, men det er en fryd å lese Karolines arbeid. Vi er rett og slett imponert over at hun har evnet å gjøre dette så tilgjengelig for oss, sier Sanness.

Klyngelederen skryter av at de erfarne bedriftene har vist så stor delingsvilje.

– Det har vært motiverende å se. De som allerede har utarbeidet bærekraftsrapporter, har villig delt av sine erfaringer, sier Sanness.

Norwegian Wood Cluster

  • Norwegian Wood Cluster (NWC) består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skogbruk, treindustri, boligutbygging og arkitektur.
  • Klyngen skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser.
  • Målet er å utvikle klimasmarte byggeløsninger, redusere miljøavtrykket fra verdikjeden og åpne for sirkulære løsninger og materialgjenvinning gjennom avanserte industrielle prosesser og økt innovasjon.

Publiseres i mars

På workshopen ble forslaget til hva bedriftene skal ta med i årsrapporten av bærekraftsinformasjon gått gjennom og diskutert med de andre bedriftene. Kjos-Nordli tar nå med seg tilbakemeldingene for å skrive ferdig veilederen.

Gruppearbeid i møterom.
Deltakere på workshopen til Norwegian Wood Cluster diskuterte forslaget til bærekraftsveileder i grupper. Fra venstre Berit Sannes, Prosjektleder, NWC, Ana Maria Bouzada, miljørådgiver hos Treteknisk, Carl Christian Heiberg, Økonomisjef i Forestia, Arnt Helge Høyem, Økonomidirektør i Boligpartner og Vibeke Teslo-Andersen, økonomisjef i Viken Skog. Foto: Klaus Martin Holtgaard

Den første versjonen av en veileder for rapportering på bærekraft innen skog- og trenæringen publiseres etter planen i mars 2024. Alle medlemsbedriftene i Norwegian Wood Cluster kan da få tilgang til veilederen og bruke den i sin rapportering.

Les mer hos Norwegian Wood Cluster.