Hopp til innhold

De tre kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum innehar ett produktivt skogareal på 900 000 dekar, og 800 skogeiendommer over 100 dekar. Nå står avdelingen Areal og Ressurs i Mjøsen Skog klare til å gjører jobben med nye skogplaner for området.

–  All statistikk viser at skogplan prosjekter bidrar til større aktivitet i skogen. En ny skogplan vil gi skogeieren en god oversikt over ressursene på skogeiendommen og hvilke tiltak som bør utføres, sier Glæserud.

Areal og Ressurs
Areal og Ressurs avdelingen i Glommen Mjøsen Skog jobber med skogbruksplanlegging og har 23 ansatte. I tillegg til skogbruksplanlegging jobber avdelingen også med frivillig vern, rådgivning og kraftlinje forvaltning. Allma er en digital forvaltningsløsning som tilbys skogeiere og er en del av virksomheten. Skogplan er ett viktig verktøy for å forvalte skogen. Det er viktig med gode skogplan data for å gjøre de riktige tiltakene i skogen til rett tid. 

Gleder oss til samarbeid
Arebidet med skogplanprosjektet i Aurskog-Hølan, Fet og Sørum er igang. Informasjon og tilbud ut til skogeier vil skje inn mot jul. Vi legger opp til en tett og god dialog med alle som bestiller ett planprodukt.

– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og ser frem til et godt samarbeid med skogeierne og takstutvalget, sier Glæserud.