Glommen-Mjøsen Skog - 2021 ble nok et rekordår i skogen

2021 ble nok et rekordår i skogen

Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser rekordtall for hogsten i 2021. Avvirkningen har økt jevnt de siste 10 årene med unntak av 2020 der lavere etterspørsel etter tømmer fra papir- og cellulosefabrikkene førte til en liten nedgang fra forrige rekord som ble satt i 2019.

Merete Haagenrud 11.01.2022

I 2021 var avvirkningen til industriformål på 11,6 millioner kubikkmeter, mens den i 2011 var på 8,5 millioner kubikkmeter. Landbruksdirektoratet peker på at der er høye priser og etterspørsel etter sagtømmer som driver markedet til nye rekorder.

Årlig tilvekst i norske skoger er om lag 24 millioner kubikkmeter.

Les hele saken på regjeringen.no