Glommen-Mjøsen Skog - Andelseiermøter i skogeierområdene i mars – møt opp!

Andelseiermøter i skogeierområdene i mars – møt opp!

- Andelseiermøtene er en god anledning til å bli oppdatert, høre begrunnelser for standpunkt i enkeltsaker og formidle synspunkter og innspill til ledelsen, sier organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog.

Merete Haagenrud 08.01.2020

I perioden 9.-24. mars avholdes det andelseiermøter i skogeierområdene. For Vest (gamle Mjøsen) er dette nytt ved at valgkretsen nå er endret fra tidligere skogeierlag til nå skogeierområder.

Sett av datoen
Oversikten over når andelseiermøtet i ditt skogeierområde skal gjennomføres finner du lenger ned i saken. 

- I noen skogeierområder legges det opp til å gjennomføre årsmøte i skogeierlaget på samme dag som andelseiermøtet. Informasjon om møtene - når og hvor - vil bli sendt ut i god tid, sier organisasjonssjef Per Skaare. 

Valgkomiteene både sentralt og lokalt er i full sving
- Valgkomiteene er åpne for innspill på navn som kan bekle ulike posisjoner. Ta kontakt med leder av valgkomiteen i ditt skogeierområde, oppfordrer Skaare.

Andelseiermøtene avholdes etter denne planen:

 • Mandag 9. mars - Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdalen
 • Tirsdag 10. mars - Midt-Østerdal, Midt- Gudbrandsdalen
 • Onsdag 11. mars - Solør
 • Torsdag 12. mars - Gjøvik-Toten
 • Fredag 13. mars - Trysilvassdraget
 • Mandag 16. mars - Vinger og Odal
 • Tirsdag 17. mars - Sør- Gudbrandsdalen
 • Onsdag 18. mars - Sør-Østerdal
 • Torsdag 19. mars - Sør-Hedemarken
 • Mandag 23. mars - Eidsvoll, Ringsaker
 • Tirsdag 24. mars - Havass
 • Dato er ikke fastsatt for Bygdeallmenningene

Valgkomiteen 2020  

Skogeierområdene

Leder i valgkomiteen

Nord-Østerdal

Egil Magnar Stubsjøen

Midt-Østerdal

Hans Th. Kiær  

Trysilvassdraget

Dorthe Pentzen 

Sør-Østerdal

Torill Møystad   

Solør

Arne Skarderud 

Vinger og Odal

Hans M. Krogsrud

Havass

Per Øivind Mo  

Eidsvoll

Kjetil Langset

Nord-Gudbrandsdalen

Torun Heringstad

Midt-Gudbrandsdalen

Hans Amund Braastad

Sør-Gudbrandsdalen

Jon Grunde Roland

Gjøvik-Toten

Christian Diskerud Meyer

Ringsaker

Anne Cathrine Blakstad

Sør-Hedmarken

Lars Bryhni