Glommen-Mjøsen Skog - Bane NOR utvider siktlinjer - har du krav på erstatning?

Bane NOR utvider siktlinjer - har du krav på erstatning?

Foto: pixabay

Glommen Mjøsen Skog har fått kopi av henvendelse fra Bane NOR til en andelseier langs Rørosbanen om utvidelse av siktlinje på strekningen. Siktlinjen må holdes åpen og arealet vil ikke være en del av skogproduksjonen framover. Bane NOR informerer om at man da er berettiget til erstatning.

Merete Haagenrud 25.10.2021

En utvidelse av siktlinje utenfor det arealet som Bane NOR allerede har tinglyst og råder over, vil være en arealbruksendring over uoverskuelig framtid.

- Formålet vil jo da være å holde den siktlinjen åpen framover og arealet vil ikke være en del av skogproduksjonen framover. Da er man berettiget til erstatning, noe det er informert om fra Bane NOR, forteller næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

- Vi har ikke oversikt over hvor mange andelseiere som er berørt og hvor store arealer dette kan dreie seg om, sier Gundersen.

- For hver enkelt er kanskje ikke arealet så stort, men i sum kan det allikevel bli et betydelig areal. Vi vil derfor i første omgang be om at du;

  • Melder fra til administrasjonen i Glommen Mjøsen via e-post mh@glommen-mjosen.no om du er berørt av dette.
  • Og i så fall om det er areal på din eiendom som skal ryddes for å bedre siktlinjen, og
  • Om du ønsker at Glommen Mjøsen skal henvende seg til Bane NOR for å forhandle fram en omforent erstatning for beslaglagt areal.