Glommen-Mjøsen Skog - Barkbillestatus etter stormen: Bedre enn fryktet

Barkbillestatus etter stormen: Bedre enn fryktet

- Været er en avgjørende faktor for utviklingen av barkbilleaktiviteten. I den grad noen er bekymret for dårlig sommervær, er det i alle fall gunstig for å hindre oppblomstring, sier Gudmund Nordtun. Foto: Skjermdump fra NRK

November-stormen i fjor herjet med store skogområder på Østlandet. Vindfall og svekket skog gir næring til en uønsket bille og faren for oppblomstring av den store granbarkbilla er bekymringsfull for skogeierne.   

Merete Haagenrud 02.08.2022

I Glommen Mjøsens Skogs geografi gikk det verst utover Sør-Gudbrandsdalen, nordre del av Mjøsbassenget og over mot Gjøvik og Toten.

- Stormen i fjor rammet skogeiere hardt. Flere mistet store deler av skogen og dermed inntekter fra framtidig tømmerhogst. En alvorlig situasjon for svært mange, sa administrerende direktør Gudmund Nordtun i en nyhetssending i NRK Innlandet tidligere i sommer.

Glommen Mjøsen Skog kom raskt i gang med oppryddingsarbeidet. Gudmund Nordtun forteller til NRK Innlandet at arbeidet har pågått siden høststormen la store områder med både gammel og ny skog i bakken. Dersom tømmeret ikke tas ut, kan det gi mat til barkbilla.

- Det brukes store ressurser på oppryddingsarbeidet. Det er langt mer krevende å hogge vindfall enn stående skog, men det er viktig å få tømmeret ut for å hindre oppblomstring av barkbilla.

Overvåkes nøye av NIBIO

I Norge har vi et svært godt overvåkningsprogram for barkbille, med sikre tall som går helt tilbake til slutten av 1970-tallet. Det bygger på en årlig systematisk utsetting av fangstfeller og fangsten registreres etter definerte rutiner. Overvåkning av barkbiller foregår i flere kommuner i regi av Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO). 

Gunstig sommer

Skogbruksrådgiver i Etnedal kommune Vidar Lone Lysnes og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eva Skagestad, sier til NRK at billesituasjonen er bedre enn fryktet, gitt at det ligger en del vindfall igjen i skogen;

- Av målingene fra i sommer ser det egentlig bra ut. Det er veldig lite biller vi har greid å finne. Vi håper jo at det vil fortsette sånn. Men det er avhengig av været. 

Så langt i år er temperatur og nedbør i Innlandet omtrent på normalen. Det er derfor ingen klimaeffekter så langt i år som gir grunnlag for spesiell økning i billepopulasjonen.

Intervju NRK_Innlandet 15_juli_barkbiller.jpg

Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eva Skagestad og skogbruksrådgiver i Etnedal kommune Vidar Lone Lysnes sjekker billefangsten. Foto: Skjermdump fra NRK

Nyhetsinnslaget fra NRK Innlandet ser du her