Glommen-Mjøsen Skog - Bli kjent med Moelven

Bli kjent med Moelven

Foto: Moelven

Moelven-selskapene finner du ofte utenfor de store byene og tettstedene. Mange av virksomhetene er viktige hjørnesteinsbedrifter på mindre steder, både i Norge og Sverige.

Merete Haagenrud 25.06.2020

Verdiskapning på bygda

Sagbrukene ble fra gammelt av gjerne plassert nær store vassdrag og så nær skogen som mulig - for å få en så effektiv håndtering av tømmeret som mulig. Denne tilstedeværelsen skaper store ringvirkninger den dag i dag, og er grunnlag for levende lokalsamfunn med offentlige tjenester, privat næringsliv og frivilligheten.

Et eksempel er tettstedet Braskereidfoss i Solør i Våler med 242 innbyggere (i 2019). Her ligger Moelen Våler, Norges største sagbruk. I 2018 ble sagbruket det første i Norge med røntgensortering av tømmer, som enkelt forklart analyserer hva tømmeret egner seg best til. Øvrige Moelven sagbruk i Glommen Mjøsens geografi er: Østerdalsbruket, Trysil, Mjøsbruket og Løten.

Les mer i nyhetsbrevet fra Moelven 

Mer om: Norges mest moderne tømmersortering med røntgenramme og 3D-skanner