Glommen-Mjøsen Skog - Demonstrasjon av tynningsmaskin

Demonstrasjon av tynningsmaskin

Lassbærer og hogstmaskin vil bli demonstrert i Saksmundal.

Torsdag 13. februar inviterer Sør-Gudbrandsdal skogeierlag og Rottne skogsmaskiner skogdag med demonstrasjon av maskinell tynning.

Kristina Skamsar 11.02.2020

Maskinene som vil bli vist frem og demonstrert er en bestandsgående Rottne H8 hogstmaskin og en Rottne F13 lassbærer.

Tid og sted
Demonstrasjonen går i Baklia i Saksumdal torsdag 13. februar klokka 1200 - 1400. Kjør fylkesveg 310 til Saksumdal. Ta av fra fylkesvegen ved Saksum gard og kjør ned not Nygardsvolla. Kjør rett fram og over Rinna elv i vegkryss Amerikavegen – Burmavegen. Vegen er skiltet. P-plasser er ved Nygardsvolla og i enden av Purkebekkvegen der demo skjer. Vi oppfordrer til samkjøring fra Nygardsvolla til Purkebekken på grunn av begrenset parkeringskapasitet.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!