Glommen-Mjøsen Skog - Digitale andelseiermøter - oppstart i kveld

Digitale andelseiermøter - oppstart i kveld

- Andelseiermøtene er en god anledning til å bli oppdatert, høre begrunnelser for standpunkt i enkeltsaker og formidle synspunkter og innspill til ledelsen, sier organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog.

Merete Haagenrud 18.03.2021

I perioden 18.-25. mars avholdes det andelseiermøter i skogeierområdene. Med unntak av Nord-Østerdal, som kombinerer andelseiermøtet med en skogdag, blir alle møtene avholdt digitalt. Invitasjon til møtet i ditt skogeierområde finner du i møtekalenderen.  

- Vi ønsker nok en gang velkommen til digitale andelseiermøter. I løpet av det siste året er vi alle blitt drevne Teams-brukere. Erfaringen fra i fjor viser at det er fullt mulig å gjennomføre møtene på en tilfredsstillende måte, med mulighet til å stille spørsmål i chatten og stemme ved de valgene som skal gjennomføres, sier Skare. 

Møtene ledes av representanter fra styret og adminstrasjonen. Vel møtt!