Glommen-Mjøsen Skog - Endelig kvote for lisensfelling i ulvesona i 2021 blir på to revir

Endelig kvote for lisensfelling i ulvesona i 2021 blir på to revir

- En svært skuffende avgjørelse fra Regjeringen. Venstre og statsråd Rotevatn har nok en gang dratt med seg de øvrige regjeringspartiene på en beslutning som vil bety fortsatt vekst i antall ulv i Norge, sier Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog.

Merete Haagenrud 22.12.2020

I en pressemelding fra regjeringen.no blir lisensfellingskvoten satt til åtte ulver i Kynna og to ulver i Aurskog. Det gir en samlet kvote på ti individer. I følge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er tallet basert på registreringene hittil i vinter. Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesona starter 1. januar.

- Det er dramatisk når vi vet at vi allerede har en bestand langt over Stortingets vedtatte bestandsmål. Mindretallsstyre av rovviltpolitikken i Norge der klima- og miljødepartementet fører en politikk med en helt annen kurs enn det politiske flertall har vedtatt, ser ikke ut til å ha en ende, sier Gunnar A. Gundersen.

- Tidligere i år så vi at Ap, FrP og Sp fant sammen i et flertall på Stortinget som kan ha kraft til å overstyre Regjeringen. Lisensjaktperioden innenfor ulvesona er 1. januar til 15. februar så det er kort tid for dem til å finne sammen igjen og få omgjort dette til at rovviltnemndenes vedtak skal følges, sier han.