Glommen-Mjøsen Skog - Fjordtømmer vant stor kontrakt på Sunnmøre

Fjordtømmer vant stor kontrakt på Sunnmøre

Fjordtømmer AS med Tarje Kusslid (f.v.), Ingunn Kjelstad og Martin Braanaas. Foto: Fjordtømmer AS

Fjordtømmer AS, som Glommen Mjøsen Skog er deleier i, fikk kontrakten på 10.000 kubikkmeter tømmer fra en prestegård på Sunnmøre.

Merete Haagenrud 09.01.2020

Etableringen av Fjordtømmer AS er første steg mot et langsiktig mål om å etablere industri med tømmer som råstoff på Vestlandet.

– Vi ønsker å øke verdien av tømmeret – både for skogeier, de som jobber med tømmeret og for samfunnet. I tillegg ligger det i ambisjonene våre at tømmeret framtidig skal foredles i treforbrukende industri i Skipavika, Gulen. Skal vi nå klimamålene våre, må vi bruke ressursene i skogen. Skal vi ha velferd, må vi ha industri. Råstoffet er for verdifullt til at båtene med tømmer bare skal forsvinne til utlandet uten at vi faktisk har forsøkt å ta tømmeret og verdiene hjem, sier Ingnn Kjelstad, daglig leder i Fjordtømmer AS.

I disse dager er de i gang med å rigge seg opp i skogsliene i Hjørundfjord i Ørsta kommune hvor Hjørundfjord Prestegard har en stor eiendom som forvaltes av Opplysningsvesenets fond. Her skal Fjordtømmer hogge 10.000 kubikkmeter tømmer.

FAKTA: Fjordtømmer AS ble etablert i april 2019. Ingunn Kjelstad er daglig leder. Bak selskapet står skogsentreprenøren Sunnfjord Skog AS, med Martin Braanaas og Tarje Kusslid, Woodinvest AS og Glommen Skog AS.