Glommen-Mjøsen Skog - Husk brøyting når snøen kommer!

Husk brøyting når snøen kommer!

Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog Ketil Engen anbefaler å brøyte ved 10 cm snøfall. Foto: Kristina Skamsar

- Har du skogsdrift i vinter, og det snør, er det viktig å brøyte skogsbilveien, sier skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog Ketil Engen. I videoen nederst i saken gir Glommen Mjøsen Skog deg gode tips om brøyting.

Kristina Skamsar 08.01.2020

Brøyting av skogsbilveien er viktig for å få entreprenørene inn og ut i skogen, og for å få tømmeret ut til industrien. Dersom det ikke brøytes vil alt gå saktere og i verste fall stoppe skogsdrifta.

- Hvis det er kontinuerlig snøfall bør du brøyte ved 10 cm, slik at tømmerbilene kommer frem. Ellers risikerer du at det blir spor i veien og vanskelig å komme frem, sier skogbruksleder Ketil Engen.

For flere tips, se filmen!
I filmen som Glommen Mjøsen Skog har laget gir skogbruksleder Ketil Engen deg gode råd og tips om hva du bør tenke på i vinter dersom du har skogsdrift og snø.