Glommen-Mjøsen Skog - Sverige: For første gang er furu mest populær

Sverige: For første gang er furu mest populær

Foto: Silje Ludvigsen

Antall furuplanter som blir plantet ut i Sverige har nå passert antall granplanter, melder svenske skogmyndigheter. Kampanjer for økt blandingsskog kan være noe av årsaken.

Tekst: Sverre Holm, skogskjøtselssjef 28.04.2021

For første gang siden Skogsstyrelsen begynte å registrere antall omsatte skogplanter i Sverige, ble det i fjor plantet flere furuplanter enn granplanter.

Det ble totalt solgt 204 mill. furuplanter og 190 mill. granplanter i svenske skoger. På en klar «tredjeplass» kommer contortafuru (vrifuru), med drøyt 7 mill planter. Totalt ble det i 2020 omsatt 407 mill skogplanter i Sverige.

Helt annerledes i Norge

I Norge plantet vi ca 44 mill skogplanter i 2020. Av dette var 94 prosent gran, 5 prosent furu og 1 prosent annet.

Bakgrunnen for økningen i furuplanting hos våre naboer er antakelig sammensatt, men det er opplagt at kampanjer som «Mera tall», Skogsstyrelsen sin kampanje for økt etablering av furuskog, er en av årsakene.

Bevisst satsing på furu- og barblandingsskog

I mellom- og sør-Sverige har gran i lengre tid utkonkurrert furu, blant annet på grunn av de foryngelsesmetodene man har benyttet. Også i områder hvor det tidligere var barblandingsskog, har man sett en klar tendens til at grana har tatt over.

I tillegg er både elgstammen redusert og avskytingen av rådyr økt i en del områder som tidligere var hardt belastet med beiteskader. Det medfører at man i dag i større grad satser på å etablere furuskog og barblandingsskog i disse områdene.

Etablering av mer furu og barblandingsskoger vurderes å være med på å skape en mer robust og klimatilpasset skog, i tillegg til at skogproduksjonen og Co2 fangsten øker.

 

Kilde:

Skogsstyrelsen og Landbruksdirektoratet