Glommen-Mjøsen Skog - Furuplantingen opp 50 prosent

Furuplantingen opp 50 prosent

Fagsjef Sverre Holm Glommen Mjøsen Skog melder om økt interesse for furu hos mange skogeiere fra Lesja i nord til Halden i sør.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå økte antall furuplanter levert fra norske planteskoler med nesten 50 prosent fra 2019 til 2020. Glommen Mjøsen Skog står for rundt 90 prosent av all furuplanting i Norge.

Merete Haagenrud 19.10.2021

Fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog sier til Nationen at interessen for furu har økt hos mange skogeiere fra Lesja i nord til Halden i sør – og at flere skogeiere satser på furu blant annet for å få en mer klimasterk skog.

- Etablering av mer furu og barblandingsskoger vurderes å være med på å skape en mer robust og klimatilpasset skog, i tillegg til at skogproduksjonen og Co2 fangsten øker, sier Sverre Holm.

Glommen Mjøsen Skog står for rundt 90 prosent av all furuplanting i Norge.

– Vi øker jevnt og trutt, og i år kommer vi til å plante rundt én million furu i Norge. Dette er mulig på grunn av en betydelig import av furuplanter fra Sverige. I nabolandet vårt i øst har både planteskoler og skogeiere satset stort på nettopp furu i en del år, sier Sverre Holm til Nationen.

Bevisst satsing på furu- og barblandingsskog

– Glommen Mjøsen skal øke furuplantinga vesentlig i årene som kommer. Vi burde plantet fem til seks millioner furuplanter i året, sier Sverre Holm.

Fagsjefen viser til flere forhold som gjør furua mer aktuell.

– Skogbrukerne er også stadig mer opptatt av å etablere mer barblandingsskog, eller effekten furua har som en stabilisator i framtidsskogen. Blant annet ønsker de å redusere faren for stormskader og råte. 

Les mer på nationen.no