Glommen-Mjøsen Skog - Gjennomføring av andelseiermøter og årsmøte

Gjennomføring av andelseiermøter og årsmøte

Bare to av 15 andelseiermøter er blitt gjennomført, resten er utsatt. Den samme situasjonen gjelder for skogeierlagene, hvor kun noen få årsmøter er gjennomført.

Merete Haagenrud 19.03.2020

På grunn av Korona-situasjonen er det ikke mulig å gjennomføre møtene i henhold til Glommen Mjøsen Skogs vedtekter som sier at andelseiermøtene skal gjennomføres i løpet av mars måned og årsmøtet i løpet av april. 

- I følge samvirkeloven må årsmøtet gjennomføres innen utgangen av juni. Tilsvarende situasjon har mange andre samvirkeorganisasjoner. Vi har kontakt med flere for å utveksle ideer til hvordan vi kan gjennomføre møtene med de forutsetninger vi nå har. I tillegg er vi i kontakt med advokat for å sikre at vi holder oss innenfor juridiske rammer, sier organisasjonssjef Per Skaare.

Gjennomføring uten fysisk oppmøte

- Administrasjonen arbeider med en modell for å få gjennomført møtene uten fysisk oppmøte, som samtidig sikrer deltakelse for alle. Modellen må gi andelseierne god informasjon, mulighet for å stille spørsmål, foreslå motkandidater til valgkomiteens innstilling og stemme ved de valgene som skal gjennomføres. Tilsvarende arbeides det med en løsning for gjennomføring av årsmøtet uten fysisk oppmøte, sier Skaare.