Glommen-Mjøsen Skog - Klare for å møte framtidige arbeidstakere på Arena Innlandet

Klare for å møte framtidige arbeidstakere på Arena Innlandet

Foto: Arena Innlandet

Utdanningsløype og karrierevalg er noe av det viktigste ungdom må ta stilling til. Og noe av det vanskeligste. Glommen Mjøsen Skog er klare for Arena Innlandet på Scandic Hamar 29. september. 

Merete Haagenrud 19.09.2022

På jobbmessen Arena Innlandet møtes lokalt næringsliv elever, studenter og andre jobbsøkere.

- Dette er en kjempegod og enkel mulighet for de mange som er nysgjerrige på hva skognæringen kan tilby av karrieremuligheter, sier kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen.

Stor bredde i arbeidsmuligheter 

På standen vår treffer du ansatte med ulik bakgrunn og fartstid.

- Vi ønsker å vise noe av bredden i arbeidsmuligheter her hos oss i Glommen Mjøsen Skog.

- Du treffer Karoline Kjos-Nordli, som går trainee-løpet og jobber med bærekraft og har en helt annen utdannelse enn oss andre. Jørgen Lotten holder på med sin bachelor i skogfag gjennom Glommen Mjøsen Skog knyttet til data samlet inn med drone. André Bråtesveen har bakgrunn som skogsmaskinfører og det praktiske skogbruket før han startet hos oss som skogbruksleder. Sjøl jobbet jeg i mange år som journalist før jeg ble en del av kommunikasjonsenheten i skogsamvirket.

- Veiene våre er vidt forskjellig, ganske illustrativt for mulighetene som ligger i skognæringen, sier Ludvigsen.

Vi er løpende på søk etter dyktige folk

- De som besøker messen er ungdom som er i startfasen på å finne ut av hva de vil bli. Ved å vise alle mulighetene som er i vår bedrift innen det å jobbe med en fornbybar ressurs, så håper vi å kunne fortelle at kompetansebehovet hos oss er både bredt og økende, sier hun. 

- Vi håper mange benytter anledningen og vil høre mer om oss. Skogen har en viktig rolle i det grønne skfitet, og vi i Glommen Mjøsen Skog vil framover være på søk etter dyktige folk som vil ha en yrkesframtid i en spennende næring.

Her leser du mer om Arena Innlandet