Glommen-Mjøsen Skog - Kan få 1,50 ekstra per plante

Kan få 1,50 ekstra per plante

Foto: Silje Ludvigsen

Stortinget støtter et plantetilskudd på kr 1,50 pr plante. Bakgrunnen er for å kompensere for merkostnader med ufaglært arbeidskraft. Tilskuddet rettes også mot skogeiere som velger å plante selv i vår.

Merete Haagenrud 30.04.2021

- Det er grunn til å tro at fjorårets ordning blir fundamentet i årets ordning. Det vil si at ordningen både er innrettet mot skogeiere som planter selv og merkostnader for næringsaktører som gjennomfører plantinga på vegne av skogeier, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog

Det var Arbeiderpartiet, Frp, Senterpartiet og SVs forslag som ble vedtatt, og legger til grunn en støtte på kr. 1,50 pr plante. Endelig forskrift blir først klar etter at revidert nasjonalbudsjett er lagt fram 8. mai.