Glommen-Mjøsen Skog - Enda bedre utsikt fra Pinnikhaugen

Enda bedre utsikt fra Pinnikhaugen

Skogbruksleder Egil Malme forteller at skogsentreprenør Ole Bertil Reistad har fire hogstlag. Tre av dem kjører fast for Gommen Mjøsen Skog.

Utsiktshogsten på Pinnikhaugen i Lillehammer er i full gang, forteller skogbruksleder Egil Malme i Glommen Mjøsen Skog. Han leder tømmerdrifta i det populære turområdet, mens skogsentreprenør Ole Bertil Reistad sørger får å få jobben gjort i et til dels utfordrende og bratt terreng.

Merete Haagenrud 10.08.2020

Aktiv eier

Kommunalsjef Geir Fevang i Lillehammer Kommune sier til Gudbrandsdølen Dagningen at kommunen er en aktiv skogeier og er opptatt av at skog i bynære områder forvaltes på en god måte. Det innebærer at hogstmoden skog hogges og at ny skog plantes.

I skogen som skal avvirkes står det 1000 kubikkmeter hogstmoden gran. Området ble hardt rammet tørkesommeren 2018 og av sikkerhetsmessige årsaker vil tørrgrana bli tatt ut.  

- Tømmerdrifta er igangsatt og vil etter planen bli avsluttet i midten av august. Vi er spent på om det lar seg gjøre å ta ut grana i de bratteste partiene, men vi lover uansett at utsikten vil bli betydelig bedret. Det er rimelig bratt mot Lågen og Lillehammer, så der håper jeg virkelig at ingen av oss skal nedover, sier Egil Malme.

Stinettet ryddes etter avsluttet drift

Områdene er merket og det er satt opp skilt om pågående skogsdrift.

- Det er fullt mulig å bruke områdene, men velg gjerne en annen rute til skogsdrifta er avsluttet, oppfordrer skogbrukslederen.

Deler av stinettet vil bli brukt av skogsmaskiner og kryssende tømmertransport.

- Vi forsøker å kjøre så skånsomt som mulig ved å legge ut bar og kvist slik at maskinene kan krysse uten at stien tar skade. Etter avsluttet drift vil stinettet bli ryddet og pusset opp med gravemaskin. Om et par uker ønsker vi alle god tur opp på Pinnikhaugen til storslagen utsikt over Mjøsa og Lillehammer by.