Glommen-Mjøsen Skog - NWC søker klyngeleder

NWC søker klyngeleder

Stillingen som klyngeleder i Norwegian Wood Cluster er nå ledig og med den følger nøklene til en av de mest spennende roller i utvikling av det grønne skiftet i Norge.

Silje Ludvigsen 06.01.2021

Norwegian Wood Cluster ble i november 2020 tatt inn i det statlige klyngeprogrammet til Innovasjon Norge og Siva – Norwegian Innovation Clusters.

Nåværende klyngeleder har vært innleid for å løfte klyngen til nye høyder. Det klarte han så bra at NWC gjennom klyngeprogrammet har fått tre år med finansiering og tilgang på nasjonal klyngekompetanse fra øverste hylle.

Klyngeleder vil arbeide i skjæringspunktet mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor. Du vil sitte i episenteret som skal skape innovasjon og utvikling gjennom prosjekter, møteplasser og kompetanseutvikling. Det betyr at du vil måtte lytte, lære, men også utfordre de sterkeste fag- industrimiljøene innen tre- og skogbransjen.

Les hele stillingsannonsen her