Glommen-Mjøsen Skog - Ny arvelov trer i kraft fra nyttår

Ny arvelov trer i kraft fra nyttår

Gårder kan bli fritidsboliger: Endringer i reglene rundt landbrukseiendommer som eies av dødsbo som slipper bo- og driveplikt kan føre til at arvingene kan bruke gårdene som fritidsbolig.

For noen dødsbo kan det ta mange år før boet er gjort opp og arven fordelt. Inngår det en landbrukseiendom i et slikt bo, kan driften av eiendommen lide under fraværet av en aktiv eier.

Merete Haagenrud 05.11.2020

Endringer i arveloven for landbruksieiendommer i dødsbo

I proposisjonen om endringer i arveloven, foreslår regjeringen at landbrukseiendommer på minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog som inngår i et dødsbo, skal være overført til en ny eier innen tre år fra arvelaterens død.

I dag er det ingen tidsfrist.

- En tidsfrist er jo en innskrenking av retten til selv å bestemme, men det virker fornuftig. En offentlig regulering medfører altså at man må inn med ytterligere lovpålegg, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.