Glommen-Mjøsen Skog - Har laget ny veileder for lukkede hogstformer

Har laget ny veileder for lukkede hogstformer

Faksimile fra veilederen om lukket hogst.

– Målet er å nå ut med kunnskap og øke kompetansen på området, og dermed bidra til å gjøre lukket hogst lettere tilgjengelig, sier rådgiver Jan Gaute Lie i Norges Skogeierforbund.

Silje Ludvigsen 03.08.2022

Skogkurs har i samarbeid med Sabima, NORSKOG og Norges Skogeierforbund, utarbeidet en ny veileder om lukkede hogstformer. Den kan du laste ned her.

Veilederen beskriver hvilke hogstformer som regnes som lukkede og peker på hva som bør være til stede for at lukket hogst kan være aktuelt.

Veilederen kommer med konkrete råd og framgangsmåter for gjennomføring av, eller konvertering til, lukket hogst.

Les hele saken på Skogeierforbundets hjemmesider.