Glommen-Mjøsen Skog - Prosjekt «Økt kunnskap om utmarksbeite»

Prosjekt «Økt kunnskap om utmarksbeite»

Norsk Landbruksrådgivning jobber med prosjektet «Økt kunnskap om utmarksbeite». I den forbindelse vil det bli arrangert flere åpne digitale informasjonsmøter, det første allerede torsdag 19. november.

Merete Haagenrud 18.11.2020

Tillitsvalgt Nikolai Omsted fra Solør skogeierområde er Glommen Mjøsens representant i prosjektet. Han håper dette engasjerer flere skogbrukere og er interessert i innspill.

Les mer om prosjektet og hvordan du kan delta i informasjonsmøtet her …