Glommen-Mjøsen Skog - Revidert Nasjonalbudsjett

Revidert Nasjonalbudsjett

Finansminister Vedum presenterte i dag Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). For skogbruket er 50 millioner kroner mindre til skogvern og 20 millioner kroner mindre til restaurering av myr og våtmark det som utmerker seg.

Av seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen, Glommen Mjøsen Skog 12.05.2022

Allerede før dette kuttet var det lange ventelister på oppgjør for arealer fredet i frivillig vern. Det er med andre ord ikke skogbruket som bremser utviklingen mot å innfri Stortingets vedtatte 10 prosent vern.

Det generelle inntrykket av RNB viser at Norge går så det suser for tiden. Arbeidsledigheten er lav og antall ledige stillinger skyter i været. Vi har kommet ut av Koronapandemien på en bemerkelsesverdig sterk måte, men Ukraina-tragedien gjør jo at usikkerheten rundt utviklingen framover er stor.

I lys av dette bør det bekymre at et Norge med gasspedalen i bunn øker oljepengebruken med 30 milliarder kroner, men den kraftige økningen i olje- og gassinntekter og Oljefondets utvikling gjør at oljepengebruken prognostiseres til å bli 2,9 prosent. Det er et paradoks at Norge og vår velferd blir stadig mer avhengig av en ressurs alle snakker om at verden må fase ut (olje) og utviklingen i de internasjonale finansmarkedene.

Det er ikke skogbruket som bremser utviklingen mot å innfri Stortingets vedtatte 10 prosent vern.

RNB ligger nå i Stortinget. Vi får se hva forhandlingene der vil gi som resultat og om kuttene til blant annet skogvern reverseres igjen på samme måte som kuttet i Statsbudsjettet i fjor kom på plass igjen i Stortinget.

Les mer på regjeringen.no