Glommen-Mjøsen Skog - SB Skog vant oppdraget om å drifte Statskogs eiendommer

SB Skog vant oppdraget om å drifte Statskogs eiendommer

Foto: Pixabay

Statskog drifter sine skogeiendommer gjennom å sette tømmersalg, skogsdrift og andre tjenester ut på anbud. Anbudet for drift i perioden 2023 – 2026 var delt i fire geografiske enheter og anbudsprosessen har vært avholdt nå i vår.

Merete Haagenrud 17.06.2022

Glommen Mjøsen Skog deltok i anbudet gjennom datterselskapet Glommen Skog AS. Det ble gitt tilbud både på de enkelte geografiske områdene, samt samletilbud som forutsatte hele pakken. Glommen Skog bygget opp tilbudet i et nært samarbeid med en rekke underentreprenører og leverte et godt kvalitativt tilbud.

- Det er spennende og lærerikt å delta i en slik prosess. Vi får testet ut hvor gode våre systemer er og om vi er rustet til å løse store oppgaver, sier næringspolitisk sjef Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog.

- Her må vi ha levert nokså godt, for vårt tilbud er vurdert litt bedre enn SB Skog når det gjelder kvalitet. Glommen Mjøsens oppgave er å skape lønnsomhet for våre eiere. Derfor må tilbud på eksterne driftsavtaler bygges opp slik at de understøtter disse målsettingene.

- Innenfor disse rammene maktet vi å levere et godt prismessig tilbud til Statskog. Men vi ser at SB Skog har levert et enda lavere tilbud enn oss. Det er derfor bare å gratulere SB Skog med tildelingen denne gangen. Vi får komme enda sterkere tilbake ved neste korsvei, sier Yngve Holth.