Glommen-Mjøsen Skog - Tømmerhogst på timeplanen

Tømmerhogst på timeplanen

Fin dag i skogen: Skogsentreprenør i Glommen Mjøsen Skog, Krogsrud Sag, arrangerte skogdag for elever ved Dal barneskole. Foto: Carl Randin Klokkerengen

Tredje, fjerde og femteklassingene ved Dal barneskole storkoste seg på skogdagen som Eidsvoll og Feiring Skogeierlag hadde tatt initiativ til.

Merete Haagenrud 21.01.2021

Ivrige og spørrelystne elever

En av initiativtakerne, Carl Randin Klokkerengen, forteller at de holdt på med ei tømmerdrift rundt Dal barneskole i modten av januar da de fikk ideen om å invitere elevene til en skogdag. Tredje, fjerde og femteklassingene, til sammen over 180 elevere pluss lærere, ville gjerne lære mer om skogbruk. 

- Vi informerte om hvorfor vi hogger skog og hva vi bruker trevirket til. Elevene var interessert og kom med  mange spørsmål som vi prøvde å besvare etter beste evne, forteller Carl Randin. 

20210112_103348.jpg

Koste seg rundt bålet

Skogbruksansvarlig i Eidsvoll kommune, Petter Haugen, var også tilstede og fortalte om sin jobb med å passe på at næringen følger alle lover og regler som regulerer skogbruket.

- Det blei servert boller og brus og ungene fikk varme seg ved bålet. Det blei en hyggelig dag for barna og det er viktig å informere kommende generasjoner om vår næring, sier Carl Randin.

De som arrangerte skogdagen var Ole Randin Klokkerengen, Carl Randin Klokkerengen, Hans Petter Klokkerengen, Gunn Klokkerengen (alle klokkerengene fra Krogsrud Sag AS) samt Petter Haugen fra Eidsvoll kommune. Skogdagen var i regi av Eidsvoll og Feiring Skogeierlag.

20210111_162207.jpg